top of page

30-osios Sovietų Sąjungos žlugimo metinės Kremliaus žiniasklaidoje žiebia nostalgiją sovietmečiui


Artėjant trisdešimtosioms Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos žlugimo metinėms, Kremliui palankūs žiniasklaidos portalai skleidė daug dezinformacijos, kurioje sovietmečio politinis elitas yra vaizduojamas kaip išdavikų grupė, sąmoningai siekusi sužlugdyti šalį. DebunkEU.org atliktas tyrimas rodo, jog taip pat ir kitos šalys, pavyzdžiui Jungtinės Amerikos Valstijos ar Ukraina, yra aktyviai kaltinamos suorganizavusios SSRS žlugimą.


1991-ųjų gruodžio 25-oji yra ypač svarbi diena Sovietų Sąjungos istorijoje. Tą dieną Michailas Gorbačiovas, tuometinis šalies prezidentas, atsistatydino, o Jungtinės Valstijos pripažino anksčiau paskelbtas kitų sovietinių respublikų nepriklausomybes. Kremliaus palaikoma ir kita rusiška žiniasklaida kasmet pažymi metines bei kitas svarbias datas straipsniuose, interviu ir reportažuose, kuriuose iškreipiami faktai ir bandoma perrašyti istoriją.


Šiais metais yra minimas trisdešimtmetis, todėl DebunkEU.org ištyrė, kaip Sovietų Sąjungos žlugimas yra vaizduojamas Kremliaus komunikacijoje. Tyrėjų grupė, sudaryta iš Agnės Eidimtaitės, Magalenos Wilczyńskos ir Dr. Ingos Zakšauskienės, surinko ir išanalizavo 259 straipsnius, paskelbtus šių metų rugpjūčio-spalio mėnesiais, kurie skleidė dezinformaciją. Pirmieji rezultatai iš šio laikotarpio rodo, jog žlugimas yra pateikiamas kaip didžiulė tragedija, kurią tyčia sukėlė įvairūs vidiniai bei išoriniai politiniai veikėjai. Tam yra naudojamos skirtingos dezinformacijos skleidimo technikos, nuo istorinių faktų iškraipymo iki klaidingų asociacijų kūrimo.


Ypač aktyvus laikas buvo rugpjūčio trečia savaitė, kurios metu buvo išplatinti iš viso 2062 straipsniai minintys SSRS vienu ar kitu būdu. Straipsnių apie SSRS padaugėjimą šiuo laikotarpiu lėmė ir tai, jog buvo minimas ir žiniasklaidoje aptariamas 1991 m. rugpjūčio 19-22 dienomis vykęs nesėkmingas SSRS Valstybinio ypatingosios padėties komiteto bandymas perimti valdžią iš tuometinio SSRS prezidento ir generalinio sekretoriaus Michailo Gorbačiovo.


Vadinamasis Rugpjūčio pučas, jo organizatoriai bei tų dienų įvykiai, buvo pateikiami iškreipiant istorinius faktus. DebunkEU.org tyrimas nustatė tris pagrindines žinutes, susijusias su Rugpjūčio puču: komitetas buvo Gorbačiovo organizuota provokacija, skirta sužlugdyti SSRS; Gorbačiovas žinojo apie pučą, nebuvo įkaltinas savo vasarnamyje ir galėjo laisvai grįžti į Maskvą; komiteto nariai buvo motyvuoti išgelbėti valstybę nuo subyrėjimo, bet neatliko tinkamų, ryžtingų veiksmų. „Visos šios žinutės yra faktiškai klaidinančios, o jų vienintelis tikslas yra kurti tragišką ir nostalgišką atmosferą, nes Sovietų Sąjunga nebeegzistuoja“, - sakė viena iš analitikių, tyrusių straipsnius, Agnė Eidimtaitė.


Kaip ir buvo numanyta, Kremliui palankioje žiniasklaidoje Michailas Gorbačiovas išlieka daugiausiai šmeižiamu ir kaltinamu Sovietų politiku dėl SSRS žlugimo. Straipsniuose jis yra aprašomas kaip silpna ir nekompetentinga marionetė, kontroliuota Vakarų šalių, Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų Sovietų politikų (pavyzdžiui, Aleksandro Jakovlevo arba Jurijaus Andropovo). Įdomu tai, jog kituose straipsniuose tie patys veikėjai yra irgi šmeižiami ir vaizduojami kaip šalies griovėjai.


Šaltiniai pagal išplatintų straipsnių dalį
Šaltiniai pagal išplatintų straipsnių dalį

„Vieno atpirkimo ožio Kremliaus žiniasklaidai neužtenka. Tokių prieštaringų žinučių tikslas yra kaltinti daug žmonių, taip ieškant kaltų ir paneigiant faktą, jog šalis žlugo dėl planinės ekonomikos neefektyvumo, politinių bei socialinių priežasčių“, - teigė Magdalena Wilczynska, DebunkEU.org analitikė.


Kitos valstybės taip pat yra kaltinamos dėl SSRS žlugimo, iš kurių Jungtinės Amerikos Valstijos yra minimos dažniausiai: 13% straipsnių vienaip ar kitaip mini jas. Nuo CŽV agentų ir Ričardo Čeinio (Richard Cheney, tuometinio JAV viceprezidento) manipuliacijos iki Vašingtono organizuotos informacinės kompanijos, skirtos paveikti Sovietų Sąjungos gyventojus – paaiškinimų yra sukurta daug, kaip JAV dalyvavo ar net sukėlė SSRS žlugimą.Asmenys pagal paminėjimus
Asmenys pagal paminėjimus

Ukraina (8,2%) ir Baltijos šalys (Latvija 6,7%, Lietuva 6,7%, Estija 6,7%) irgi sulaukia daug propagandos dėmesio. Pavyzdžiui, dalis straipsnių kaltina ukrainiečių viešuosius veikėjus, tokius kaip Leonidą Kravčiuką arba Stepaną Banderą ir jo „nacistinę“ ideologiją už Sąjungos suyrimą. Kiti skiria daug dėmesio ekonominei ir socialinei šalių situacijai posovietinėse šalyse. Jie teigia, jog nepriklausomybės referendumai buvo nelegalūs, sukėlė daug socialinių problemų bei sužlugdė ekonomiką.


Valstybių pasiskirstymas pagal paminėjimų dalį
Valstybių pasiskirstymas pagal paminėjimų dalį

Šie rezultatai yra tik pradžia – visas tyrimo laikotarpis truks šešis mėnesius. Nepaisant to yra akivaizdu, kad Sovietų Sąjungos žlugimo metinės yra svarbus renginys, lemiantis padidėjantį propagandos ir/ar dezinformacijos skleidimą rusiškuose portaluose, kurie ieško vidinių bei išorinių „priešų“ ir „išdavikų“, siekiant juos apšmeižti ir suversti kaltę dėl SSRS sužlugimo.

bottom of page