top of page

Kremliaus propagandistai šiltai sutiko Elono Musko Twitter žinutes apie „taikos strategiją"

Dezinformacijos veikėjai daugiausia dėmesio skyrė įvykiams fronto linijoje, grįsdami juos gerai parengtais teiginiais, kad Vakarai provokuoja karą ir kenkia taikos deryboms, o neseniai sunaikintas Kerčės tiltas buvo beveik ignoruojamas, nors Rusijos pareigūnai dėl to ir piktinosi. Tuo tarpu Elono Musko prieštaringai vertinami „taikos strategijos" tviterio įrašai buvo liaupsinami prokremliškų balsų, nes jie siekė išjuokti jo kritikus.


Ši apžvalga detalizuoja dezinformacijos naratyvų pokyčius, kurie buvo stebimi Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje 2022 m. spalio 3 – 9 d. Analizė parengta šiomis temomis:

 • Rusijos karo prieš Ukrainą įvykiai

 • Sankcijų (neigiamos) ekonominė pasekmės

 • Pabėgėliai

 • Rusų bei rusakalbių mažumų padėtis

 • Karinės grėsmės Rytų Europai/Karo išplitimo už Ukrainos ribų grėsmė

 • Karinė pagalba Ukrainai


ESTIJA

Apžvalga:

 • Šią savaitę dėl „Nord Stream" dujotiekio sprogimų vėl buvo apkaltinti Vakarai. Pasinaudota tokiais šaltiniais kaip Douglas Macgregor, kad būtų pateikti nepagrįsti teiginiai, įskaitant tai, jog Bideno administracija įsakė įvykdyti sabotažą.

 • EKRE šią savaitę ėmėsi baimės kurstymo taktikos, teigdama, kad nacionalinė dainų šventė bus panaikinta kaip kraštutinių dešiniųjų tradicija arba jos bus atsisakyta, kai estų kalbą užgoš užsienio kalbos. Neseniai atlikta apklausa rodo didėjantį EKRE palaikymą.

 • Kraštutinių dešiniųjų šaltiniai apie ukrainiečių pabėgėlius teigia, kad: a) jie yra etniniai rusai; b) iš tikrųjų jie yra darbininkai migrantai, o ne pabėgėliai; c) jie kenkia Estijos stabilumui ir tradicijoms, nes rusina mokyklas ir verčia tikruosius estus išvykti į užsienį. Dezinformacijos veikėjai lengvai kaitaliojo prieštaringus teiginius, kad pabėgėliai siekia konfliktų su vietiniais rusais, bet taip pat palaiko Putiną ir Rusiją.

 • Energetikos krizė taip pat aptariama prieštaringai: tose pačiose publikacijose teigiama, kad krizę sukėlė įvairios politinės aplinkybės, ir kartu kaltinama tik Europos žalioji politika.

 • Šią savaitę buvo pastebėtas naujas naratyvas, kad Ukraina ruošiasi branduolinei atakai.

Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Estijos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukė 2 100 socialinių interakcijų (social media interactions).


Disinformation narratives in Estonia regarding the events of the Russia-Ukraine war
Dezinformacijos naratyvai Estijoje apie Rusijos karo prieš Ukrainą įvykius

Disinformation narratives in Estonia regarding refugees
Dezinformacijos naratyvai Estijoje apie pabėgėlius

Disinformation narratives in Estonia regarding the economic consequences of sanctions
Dezinformacijos naratyvai Estijoje apie ekonomines sankcijų pasekmes

Disinformation narratives in Estonia regarding other themes related to Ukraine
Dezinformacijos naratyvai Estijoje kitomis su Ukraina susijusiomis temomisLATVIJA

Apžvalga:

 • Šią savaitę prokremliški balsai Latvijoje daugiausia dėmesio skyrė padėčiai fronte aptarti. Pirmiausia buvo tęsiami naratyvai, kuriuose teigiama, kad i) JAV tiesiogiai dalyvauja kare; ii) Ukraina yra nacistinė valstybė; iii) Ukraina ruošiasi branduolinei atakai. Kerčės tilto užpuolimas neiššaukė dezinformacijos pranešimų.

 • Per šį stebėsenos laikotarpį nebuvo matyti ekonominių pranešimų, kuriems buvo skiriama daug dėmesio per kelias ankstesnes savaites. Tačiau tai gali būti pavienis svyravimas, o ne ilgalaikė tendencija.

 • Po Latvijos parlamento rinkimų prasidėjo naujos vyriausybės sudarymo procesas. Šiuo metu atrodo, kad šias pareigas ir toliau eis ankstesnis Latvijos ministras pirmininkas Krišjanis Karinšas. Ši žinia turėjo įtakos kai kuriems šią savaitę analizuotiems dezinformacijos turiniams.

Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Latvijos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukė 2 100 socialinių interakcijų (social media interactions).


Disinformation narratives in Latvia regarding the events of the Russia-Ukraine war
Dezinformacijos naratyvai Latvijoje apie Rusijos karo prieš Ukrainą įvykius

Disinformation narratives in Latvia regarding other themes related to Ukraine
Dezinformaciniai naratyvai Latvijoje apie kitas su Ukraina susijusias temasLIETUVA

Overview:

 • Šią savaitę vyravo tradiciniai pranešimai apie Rusijos karo prieš Ukrainą įvykius. Šie pasakojimai kartais yra prieštaringi, pavyzdžiui, teiginys, kad Vakarai paliko Ukrainą ir paprašė jos pasiduoti, buvo pateikiamas kartu su kaltinimu, kad Vakarai kenkia taikos derybų pastangoms.

 • Neseniai sugriautas Kerčės tiltas susilaukė tik vieno dezinformacinio pranešimo, kuriame sprogimai vaizduojami kaip teroro aktas, kurį įvykdė Ukraina, neva padedama savo valdovų (JAV, JK, NATO).

 • Kadaise dėl infliacijos ir energetikos krizių buvo kaltinamas klaidingas Vakarų politinis požiūris. Vienas Facebook vartotojas teigė, kad nėra jokios objektyvios priežasties, dėl kurios dujų kainos būtų tokios didelės, o tikroji priežastis yra Bideno ir Švabo, kurie neva meluoja dėl karo, „šėtoniški planai".

 • Pasakojimuose apie karą, besiplečiantį už Ukrainos ribų, daugiausia dėmesio skiriama dviem žinutėms, įskaitant vieną naują. Naujoji žinutė - Rusija pralaimi karą ir panaudos branduolinius ginklus. Dezinformacijos veikėjai taip pat teigė, kad V. Zelenskis eskaluoja karą iki pasaulinio konflikto, reikalaudamas, kad Vakarai suduotų „prevencinius smūgius" Rusijai. V. Zelenskis taip pat buvo vadinamas „mažu, išprotėjusiu fiureriu", kuris gali bandyti panaudoti prieš Rusiją nešvarią bombą.

 • Prorusiškos dezinformacijos veikėjai taip pat teigė, kad vyriausybės naudojasi karu Ukrainoje siekdamos apriboti savo piliečių laisves ir kad tie, kurie palaiko Ukrainą, yra juokingi. Šis kaltinimas buvo grindžiamas prieštaringai vertinamo Lietuvos šeimų sąjūdžio, siekiančio protestuoti prieš „diktatorišką" Lietuvos politiką, pranešimu apie naują mitingą. Verta pažymėti, kad šiuo klaidinančiu ir baimę kurstančiu pranešimu buvo aktyviai dalijamasi socialiniame tinkle „Facebook". Panašiais teiginiais dalijosi ir vienas Lietuvos europarlamentaras.

 • Elono Musko pareiškimai buvo perimti ir apie juos pranešta. Taip pat pasitaikydavo pavienių antivakarietiškų ir antivyriausybinių pranešimų.

Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Lietuvos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukėv 8 500 socialinių interakcijų (social media interactions).
Disinformation narratives in Lithuania regarding the events of the Russia-Ukraine war

Disinformation narratives in Lithuania regarding the events of the Russia-Ukraine war and the economic consequences of sanctions
Dezinformaciniai naratyvai Lietuvoje apie Rusijos ir Ukrainos karo įvykius ir sankcijų ekonomines pasekmes

Disinformation narratives in Lithuania regarding the threat of war expanding beyond Ukraine
Dezinformaciniai naratyvai Lietuvoje apie karo grėsmę, išsiplėtusią už Ukrainos ribų

Disinformation narratives in Lithuania regarding other themes related to Ukraine
Dezinformacijos naratyvai Lietuvoje dėl kitų su Ukraina susijusių temų

Ukraine war disinfo working group logo

Ukraine War Disinfo darbo grupė vienija 10 analitinių centrų ir tyrimų grupių, kurios be

perstojo stebi Kremliaus propagandą 11 šalių.Mūsų partneriai: Civic Resilience Innitiative (Lietuva), Analyses and Alternatives (Bulgarija), Prague Security Studies Initiative (Čekija), GRASS (Sakartvelas), Atlatszo (Vengrija), MOST (Šiaurės Makedonija), Fakenews.pl (Lenkija), Slovak Security Policy Institute (Slovakija), Detector Media (Ukraina).

bottom of page