top of page

Prokremliški veikėjai kaltina Vakarus „sabotuojant" dujotiekį „Nord Stream“

Po sprogimų „Nord Stream" dujotiekiuose Kremliaus propagandistai pasinaudojo proga pasėti nesantaiką tarp Vakarų valstybių ir apkaltino Jungtines Amerikos Valstijas įvykdžius šį išpuolį, o savo nepagrįstiems teiginiams įrodyti naudojo iš konteksto ištrauktas prezidento J. Bideno citatas. Tuo tarpu dezinformacijos skleidėjai ir toliau gausiai taikėsi į ukrainiečių pabėgėlius, siekdami pakurstyti baimę dėl gresiančios priimančiųjų šalių „rusifikacijos".


Ši apžvalga detalizuoja dezinformacijos naratyvų pokyčius, kurie buvo stebimei Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje 2022 m. rugsėjo 26 – spalio 2 d. Analizė parengta šiomis temomis:


 • Rusijos karo prieš Ukrainą įvykiai

 • Sankcijų (neigiamos) ekonominė pasekmės

 • Pabėgėliai

 • Rusų bei rusakalbių mažumų padėtis

 • Karinės grėsmės Rytų Europai/Karo išplitimo už Ukrainos ribų grėsmė

 • Karinė pagalba Ukrainai


ESTIJA

Apžvalga:

 • EKRE ir toliau daugiausia dėmesio skiria teiginiams, kad karo pabėgėliai vykdo rusinimą ir kitaip destabilizuoja šalį. Be to, jie propaguoja teiginius, kad energetikos krizę sukėlė tik Estijos vyriausybė ir ES žalioji darbotvarkė, visiškai neatsižvelgdami į karo Ukrainoje poveikį.

 • Kaip įprasta, prieš sankcijas nukreipti pranešimai buvo plačiai paplitę. Jie buvo persipynę su prieš ES nukreiptais pareiškimais ir Covid-19 sąmokslais. Pagrindiniai teiginiai - Estija dėl COVID-19 sąmokslo ir netiesioginio karo Ukrainoje patiria ekonominę katastrofą, o Rusija juokiasi, nes Europa kenčia nuo savo pačios sankcijų.

 • Tuckeris Carlsonas teigė, kad „Nord Stream" dujotiekius sabotavo J. Bideno administracija. Konservatyvusis šaltinis JAV taip pat citavo D. Trumpo laikų pareigūną, kuris Ukrainos padėtį palygino su Vermachto padėtimi 1942 m. pabaigoje, pakartodamas ir „Ukraina pralaimi karą", ir „ukrainiečiai yra naciai" potekstes.


Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Estijos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukė 3 000 socialinių interakcijų (social media interactions).Disinformation narratives in Estonia regarding the events of the Russia-Ukraine war
Dezinformacijos naratyvai Estijoje apie Rusijos ir Ukrainos karo įvykius

Disinformation narratives in Estonia regarding refugees and the economic consequences of sanctions
Dezinformacijos naratyvai Estijoje apie pabėgėlius ir ekonomines sankcijų pasekmes

LATVIJA

Apžvalga:

 • Daugiausia dėmesio ir vėl buvo skiriama ekonominėms sankcijoms; naujų tendencijų ar naratyvų neatsirado.

 • Prokremliški aktoriai įteisino neteisėtus referendumus ir paskelbtą Ukrainos teritorijų aneksiją, bandydami įtikinti klausytojus, kad dėl to nereikėtų taikyti papildomų ES sankcijų Rusijai.

 • Aptikta asmenų, siekiančių diskredituoti Ukrainos pabėgėlius ar grasinančių branduoliniu karu.


Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Latvijos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukė 2 200 socialinių interakcijų (social media interactions).


Disinformation narratives in Latvia regarding the events of the Russia-Ukraine war, refugees and the economic consequences of sanctions.

Disinformation narratives in Latvia regarding other themes related to Ukraine
Dezinformaciniai naratyvai Latvijoje apie Rusijos ir Ukrainos karo įvykius, pabėgėlius, ekonomines sankcijų pasekmes ir kitas su Ukraina susijusias temasLIETUVA

Apžvalga:

 • Šią savaitę daugiausia dėmesio vėl buvo skiriama Rusijos karo prieš Ukrainą įvykiams. Naujasis naratyvas yra tas, kad JAV planuoja branduolinį sprogdinimą Ukrainoje. Propagandistai taip pat kaltino Vakarus, kad jie Ukrainoje kariauja su Rusija, vaizduodami Rusijos karius kaip vietos gyventojų sveikinamus „išvaduotojus" (įskaitant neteisėtų referendumų įteisinimą).

 • Daug dėmesio skiriama „Nord Stream" dujotiekio sprogimui, kuris aiškinamas kaip JAV sabotažas. Šiems teiginiams dekontekstualizuota ir panaudota sena prezidento J. Bideno citata. Taip pat pasitaikė du atvejai, kai dezinformacijos veikėjai teigė, kad Ukrainos žemių aneksija buvo teisėta. Teiginiai apie tai, kad Vakarai yra atvirame kare su Rusija, tęsėsi kartu su jau minėtu nauju subnaratyvu, kuriame teigiama, kad JAV planuoja branduolinį sprogimą Ukrainoje.

 • Pasakojimuose apie Ukrainos pabėgėlius buvo du unikalūs atvejai. Viename iš jų buvo teigiama, kad ukrainiečių pabėgėliai yra turtuoliai ir neturėtų gauti paramos, o kitame buvo šaipomasi iš Lietuvos valdžios už tai, kad ji remia ukrainiečių studentus Lietuvoje.

 • Šią savaitę užfiksuoti tik trys dezinformacijos pranešimai apie Europos ekonominę padėtį. Buvo teigiama, kad infliaciją ir energetikos krizę sukėlė tik Vakarai. Vienu iš šių atvejų buvo klaidinančiai išversta FT leidinio antraštė, kurioje buvo per daug dramatizuojama ekonomikos padėtis.

 • Be to, prokremliški balsai ir toliau diskreditavo Lietuvos vyriausybę kaip korumpuotą ar autokratinę, Ukrainos vadovybę - kaip sugedusią ir silpną, o Vakarus - kaip godžius ir veidmainiškus. Verta paminėti, kad nebuvo užfiksuota atvejų, kai dezinformacija būtų tiesiogiai orientuota į Rusijos kultūros sąlygas, karines grėsmes Rytų Europai ar karinę pagalbą Ukrainai.

Palyginimui, šią savaitę vienas atskiras su Ukraina susijęs straipsnis visoje Lietuvos žiniasklaidoje daugiausiai sulaukė 5 100 socialinių interakcijų (social media interactions).
Disinformation narratives in Lithuania regarding the events of the Russia-Ukraine war

Disinformation narratives in Lithuania regarding the events of the Russia-Ukraine war
Dezinformaciniai naratyvai Lietuvoje apie Rusijos ir Ukrainos karo įvykius

Disinformation narratives in Lithuania regarding refugees and the economic consequences of sanctions
Dezinformacijos naratyvai Lietuvoje apie pabėgėlius ir ekonomines sankcijų pasekmes

Disinformation narratives in Lithuania regarding other themes related to Ukraine
Dezinformacijos naratyvai Lietuvoje kitomis su Ukraina susijusiomis temomis


ukraine war disinfo working group logo

Ukraine War Disinfo darbo grupė vienija 10 analitinių centrų ir tyrimų grupių, kurios be

perstojo stebi Kremliaus propagandą 11 šalių.
Mūsų partneriai: Civic Resilience Innitiative (Lietuva), Analyses and Alternatives (Bulgarija), Prague Security Studies Initiative (Čekija), GRASS (Sakartvelas), Atlatszo (Vengrija), MOST (Šiaurės Makedonija), Fakenews.pl (Lenkija), Slovak Security Policy Institute (Slovakija), Detector Media (Ukraina).

bottom of page