top of page

Dezinformacyjne media negatywnie przedstawiają zmianę rządu na Litwie

Nałożenie przez Litwę i inne kraje Unii Europejskiej międzynarodowych sankcji na Białoruś spowodowało napływ fałszywych i wprowadzających w błąd treści przez cały grudzień. Ponadto mylące informacje dotyczące Litwy pojawiły się w kontekście zatwierdzenia nowego rządu i jego czteroletniego programu. Analiza przeprowadzona przez Debunk.org wykazała, że Litwa była najczęściej przedstawiana jako „państwo upadłe”, posiadające niekompetentny, nieprofesjonalny rząd, który nie jest w stanie prowadzić racjonalnej polityki i szkodzi litewskiemu społeczeństwu.


W grudniu 2020 r. Debunk.org zidentyfikował 348 artykułów zawierających dezinformację na temat Litwy, co w porównaniu do poprzedniego miesiąca stanowiło spadek o 29,1% przypadków.


W grudniu odnotowano również mniejszy zasięg wprowadzających w błąd informacji, a także zmniejszenie ich liczby pod względem ilości wzmianek. Według danych Debunk.org wprowadzające w błąd informacje rozpowszechniane przez prokremlowskie i niesystemowe media litewskojęzyczne w analizowanym okresie potencjalnie dotarły do około 63 mln kontaktów, co oznacza ponad dwukrotny spadek w porównaniu z poprzednim okresem.


Z analizy wynika, że w dezinformacyjnych komunikatach starano się zdyskredytować Litwę na różne sposoby, przedstawiając ją między innymi jako kraj:


· prowadzący nieracjonalną politykę zagraniczną,

· prowadzący antybiałoruską i antyrosyjską politykę,

· próbujący pisać na nowo historię II wojny światowej,

· zależny od Białorusi,

· posiadający niekompetentny rządu,

· łamiący praw człowieka.


Popularność narracji na temat Litwy według liczby wzmianek, grudzień 2020 r.
Popularność narracji na temat Litwy według liczby wzmianek, grudzień 2020 r.

W analizowanym okresie przepływ negatywnych informacji zdominowany był przez stosunki gospodarcze Litwy z sąsiednimi krajami. W dużej mierze wynikało to ze zwiększonego zainteresowania mediów rozważanymi przez kraj sankcjami wobec producenta nawozów potasowych „Belaruskali” oraz sankcjami wobec sanatorium „Belorus” na Litwie.

Napływ dezinformacji wywołała również zmiana rządu na Litwie oraz zatwierdzenie jego czteroletniego programu. Wykryte przypadki dotyczące tego tematu miały na celu osłabienie wizerunku członków nowego rządu, a także zwiększenie niezadowolenia społeczeństwa z litewskiej polityki – zagranicznej i wewnętrznej – oraz decyzji rządzących.

Aktywny oddźwięk w prokremlowskich mediach znalazło też orzeczenie sądu na temat wydarzeń z 13 stycznia 1991 roku w sprawie obywateli rosyjskich, którzy zostali uznani za winnych zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości za udział w sowieckiej agresji w Wilnie. Warto wspomnieć, że wzrost dezinformacji uaktywnił się po tym, jak Komitet Śledczy Rosji postawił litewskim sędziom zarzuty w sprawie orzeczenia na temat historycznych wydarzeń. W rezultacie, w artykułach dezinformacyjnych na ten temat oskarżano Litwę o wnoszenie fałszywych oskarżeń, które określano jako nacechowane politycznie i antyrosyjskie.

Analiza wykazała, że za przepływ dezinformacji odpowiadały w większości trzy prokremlowskie media: sputniknews.ru, baltnews.lt i rubaltic.ru, publikując ponad trzy czwarte (76,4%) wykrytych przypadków szkodliwych treści.

Analiza wykazała również, że większość dezinformacji opublikowano w języku rosyjskim (91,6% wszystkich wykrytych przypadków). Wskazuje to, że szkodliwe treści dotyczące Litwy są skierowane głównie do odbiorców rosyjskojęzycznych.

bottom of page