top of page

Estonia oskarżona o rusofobię i łamanie praw rosyjskich dziennikarzy

Informacja o tym, że łotewskie służby bezpieczeństwa zatrzymały kilku rosyjskich dziennikarzy w związku z podejrzeniami o naruszenie międzynarodowych sankcji, wywołała największy wzrost fałszywych i wprowadzających w błąd informacji od czasu, gdy podobny incydent miał miejsce w Estonii w grudniu ubiegłego roku. Prokremlowskie media powiązały ze sobą oba wydarzenia, wykorzystując je do rozpowszechniania dezinformacji o rzekomym systematycznym prześladowaniu rosyjskich dziennikarzy w krajach bałtyckich.


W grudniu 2020 roku Debunk.org zidentyfikował dezinformację w 162 z łącznie przeanalizowanych 1733 artykułach dotyczących Estonii. Głównym tematem 44 publikacji były prześladowania rosyjskich dziennikarzy w Estonii i krajach bałtyckich. Wśród innych dominujących w analizowanym okresie narracji dezinformacyjnych znalazły się również treści związane z koronawirusem COVID-19.

Narracje dotyczące Estonii według liczby wzmianek, grudzień 2020 r.
Narracje dotyczące Estonii według liczby wzmianek, grudzień 2020 r.

W grudniu liczba dezinformacyjnych treści zwiększyła się o 15,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Pisząc o Estonii, prokremlowskie media koncentrowały się na dwóch dezinformacyjnych narracjach: „rosyjskie media są niesłusznie oskarżane” oraz „rusofobia”. Zaobserwowano w grudniu wzrost liczby narracji związanych z COVID-19 zbiegł się w czasie ze wzrostem obostrzeń w celu zwalczenia pandemii (wprowadzeniem obowiązku noszenia maseczek, zaostrzeniem warunków kwarantanny) i pojawieniem się szczepionki w Estonii.


Dzienna dynamika narracji dotyczących Estonii, grudzień 2020 r.
Dzienna dynamika narracji dotyczących Estonii, grudzień 2020 r.

Prokremlowskie narracje nie miały zaplanowanego charakteru, stanowiąc raczej reakcję na określone wydarzenia. Szkodliwe komunikaty korelowały z wydarzeniami o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym i wypowiedziami konkretnych osób, ale nie z innymi dezinformacyjnymi materiałami.


Problematyczne informacje na temat Estonii pojawiały się w wyniku bezpośredniej wzmianki o państwie. Estonię przedstawiano w nich między innymi jako kraj:


· regularnie łamiący prawa człowieka,

· mały, nieistotny i działający w sposób irracjonalny,

· rusofobiczny i prowadzący antyrosyjską politykę,

· posiadający niekompetentny rząd.


W kontekście zasięgu dezinformacji w tym miesiącu nie stwierdzono znaczących odchyleń od regularnie obserwowanych trendów. Mimo zwiększonego zakresu, dezinformacja i misinformacja w Estonii stanowiły mniej niż jedną trzecią ogólnego przepływu informacji.


Analiza wykazała, że głównymi mediami odpowiedzialnymi za rozpowszechnianie wprowadzających w błąd treści były trzy prokremlowskie źródła: baltnews.ee, sputniknews.ru i baltija.eu. Zidentyfikowana w grudniu dezinformacja miała potencjalny zasięg prawie 60 milionów odbiorców.

bottom of page