top of page

Rzekome roszczenia terytorialne i antyrosyjska polityka napędzają dezinformację na temat Estonii

W styczniu prokremlowskie media skoncentrowały się na dwóch narracjach dezinformacyjnych przeciwko Estonii. Według pierwszej, Tallin zgłasza roszczenia do terytorium Rosji. Zgodnie z drugą, rosyjska mniejszość i prokremlowskie media są dyskryminowane w nadbałtyckim kraju. Inny dominujący przekaz dezinformacyjny dotyczył estońskiego budżetu obronnego.


W styczniu 2021 r. analitycy Debunk.org zidentyfikowali 181 artykułów zawierających dezinformację związaną z Estonią. Głównym tematem (62 artykuły) było sylwestrowe przemówienie marszałka parlamentu Henna Põlluaasa, w którym polityk powiedział, że umowa graniczna pomiędzy Estonią a Rosją, zawarta w Traktacie z Tartu z 1920 roku, nie utraciła ważności. Twierdzenie to nie jest nowe, a granica rosyjsko-estońska stanowi przedmiot sporu od czasu uzyskania przez Estonię niepodległości od ZSRR. Prokremlowskie media przedstawiają to jako oficjalne roszczenia Estonii do odzyskania terytoriów wymienionych w traktacie. Należy jednak zauważyć, że fakt, iż marszałek parlamentu przywołał w swojej wypowiedzi wspomniane twierdzenie (będące jedną z głównych zasad jego partii), nie oznacza, że jest to oficjalne stanowisko Estonii.

Artykuły według narracji i subnarracji, styczeń 2021 r.
Artykuły według narracji i subnarracji, styczeń 2021 r.

W styczniu zaobserwowano również wzrost narracji związanych z łamaniem praw człowieka przez Tallin. Komunikat ten został wzmocniony przez twierdzenia, że rosyjskie media i mniejszości są w Estonii prześladowane. Główną narracją i subnarracją wykorzystywaną do krytyki Estonii było oskarżania jej o rusofobię i prowadzenie antyrosyjskiej polityki.


W styczniu liczba artykułów zawierających dezinformację była o 11% wyższa w porównaniu z grudniem. Analiza wykazała, że w omawianym okresie media cyfrowe skupiły się na tworzeniu, rozpowszechnianiu i nagłaśnianiu treści dotyczących stricte Estonii, jednocześnie powstrzymując się od podnoszenia bardziej abstrakcyjnych lub ogólnych stwierdzeń. Problematyczne informacje miały przede wszystkim reaktywny (stanowiący reakcję na konkretne wydarzenia), jak i częściowo proaktywny charakter w kontekście wydarzeń zagranicznych i krajowych Estonii.

Dzienna dynamika według subnarracji, styczeń 2021 r.
Dzienna dynamika według subnarracji, styczeń 2021 r.

Z przeprowadzonej przez Debunk.org analizy wynika, że trzy prokremlowskie źródła: baltnews.ee, rubaltic.ru i ri.ru, były odpowiedzialne za rozpowszechnianie największej liczby dezinformacyjnych treści. Wykryte w styczniu wprowadzające w błąd informacje miały potencjalny zasięg prawie 160 milionów odbiorców.

bottom of page