top of page

Kovanje laži. Kremlj godišnje ulaže milijardu i po dolara u širenje dezinformacija i propagande

U demokratskim državama, mediji se doživljavaju kao „četvrta grana vlasti“. Međutim, ovo se ne odnosi na Rusiju, gdje su mediji podređeni samo jednom izvoru moći – autokratskoj vladavini Vladimira Putina. Utrostručenje budžetskih izdvajanja namijenjenih masovnim medijima u prvom kvartalu 2022. ukazuje na pojačane napore Kremlja da promoviše i podrži svoje narative u vezi sa ratom u Ukrajini. U ovom tekstu analiziramo koji su mediji glavni točkovi ruskoj državnoj propagandnoj mašineriji i koliko novca su za svoje djelovanje dobili.


Analizu su napisali i ažurirali analitičari Debunk.org Aleksandra Mihałovska i Jakub Kubś.

 

Rezime

  • Više od 1.5 milijardi $ iz budžeta Rusije dodijeljeno je madovnim mesijima u toku 2021.

  • U periodu januar-mart 2022, ulaganja iz državnog budžeta Rusije u masovne medije su utrostručena (u poređenju s istim periodom godinu ranije)

  • Finansiranje informativne agencije „Rusija sevodnja“, koja je u vlasništvu Vlade Rusije, značajno je poraslo nakon osvajanja i aneksije Krima i početka rata u Donbasu 2014. godine

  • Dva medija koja su dobila najviše sredstava su RT, okrenut prema inostranom tržištu, i VGTRK, orijentisan prema domaćoj publici. Ova dva medija, zajedno s agencijom „Rusija sevodnja“, finansirana su sa više od polovine godišnjih sredstava namijenjenih svim medijima u Rusiji.

  • Trenutno stanje ukazuje da će planirano finansiranje masovnih medija iz budžeta Rusije značajno premašiti planove.

 

Od 2014, Kremlj radi na izgradnji strukture za nadgledanje i proizvodnju sadržaja koji će stvoriti poželjnu sliku predsjednika Rusije i njegovog režima. Savremena ruska propaganda koristi tehnike poznate iz perioda Hladnog rata, prilagođene novim okolnostima, kao i potencijale tehnologije i masovnih medija nezamislivih u doba Sovjetskog Saveza. [1] Propagandna mašinerija se oslanja na rasprostranjenu mrežu medija, finansiranih i iz saveznog i iz lokalnih budžeta. Prema tome, jedan od najvažnijih aspekata ruske propagande su sredstva koja Kremlj izdvaja za djelovanje masovnih medija, uključujući i pojedine novinske agencije.


Manjak finansijske transparentnosti otežava praćenje budžetskih troškova van glavnih kanala propagande Rusije, što dovodi do toga da neki podaci variraju značajno. [2] Podaci objavljeni u ovom izvještaju su prikupljeni na zvaničnim kanalima Vlade Rusije, saopštenjima, kao i stranicama koje prikupljaju statističke podatke.


Kada je riječ o ruskoj propagandi, važno je imati na umu da ona ima dva cilja: spoljašnji i unutrašnji. Za domaće potrebe, mediji se koriste kao podrška Putinovom režimu, opštu podršku ratu, kao i psihološku pripremu efekata sankcija zapadnih država. Za spoljašnje ciljeve Ruska propaganda ima za cilj da “odbaci, iskrivi, odvrati i zastraši” stranu publiku, tj. njenu percepciju rata i zločina koje je počinila Vojska Rusije u Ukrajini.[3]


Opšte finansiranje


U toku prethodnih deset godina, finansiranje medija u Rusiji iz državnog budžeta je u stalnom porastu. U toku 2011. masovni mediji su postali zasebna jedinica finansirana iz državnog budžeta (ranije su bili dio jedinice “Kultura, kinematografija i mediji”). Podaci u tabeli su predstavljeni i u rubljama i u američkim dolarima, kako bi se prikazala mjerljivija slika finansiranja masovnih medija. [4] Za pretvaranje rublji u dolare korišćen je kurs od 1. januara tekuće godine preko OANDA kalkulatora valuta [5] Važno je napomenuti da finansiranje masovnih medija u Rusiji čini mali dio saveznog budžeta, u prosjeku 0,5 % godišnje. Iako je riječ o procentualnom malom iznosu sredstava namijenjenih masovnim medijima, riječ je o veoma velikom količini novca.


Na početku važno je znati da je pronalaženje pouzdanih informacija o finansiranju pojedinih medija u Rusiji zahtjevan zadatak. Detaljne informacije o finansiranju pojedinačnih kompanija se ne objavljuje, što je prigovor nezavisnih novinara posljednjih 20 godina. [6] Štaviše, po pravilu, posljednjih godina se izdvaja značajno više sredstava od onoga što je predviđeno nacrtom budžeta. [7] Grafik dolje prikazuje sredstva opredijeljena iz masovne medije uopšte od 2011. godine. [8].


Opšte finansiranje (RUB)
Opšte finansiranje (RUB)

Opšte finansiranje (USD)
Opšte finansiranje (USD)

Postoji primjetan stalni rast troškova iz državnog budžeta namijenjenih masovnim medijima. Od 2011. do 2022. iznosio je skoro 30 procenata, dok je na vrhuncu bio skoro duplo veći. Državna izdavanja za medije čine približno dva procenta ukupnog saveznog budžeta. Veći nivo troškova od 2018. naovamo se pravda promocijom velikih međunarodnih sportskih takmičenja koja su se dešavala u Rusiji, kao i prelaskom na digitalno emitovanje programa. [9]

Ključni državni program „Informaciono društvo“, u skladu sa kojim je novac distribuiran medijskim društvima, pokriva period od 2011. do 2020, što takođe objašnjava smanjenje izdvajanja nakon ove godine. Država nastavlja donacije novinskim agencijama ili u otvorenoj formi ili zaobilazeći zvanični državni budžet, kako bi zadržali isti nivo produkcije kada opadnu prihodi od oglašavanja a očekivanja publike rastu.

Veća potreba za manipulacijom javnim mnjenjem zbog rata u Ukrajini se ogleda u sredstvima predviđenim za masovne medije kroz federalni budžet. Od januara do marta 2022, budžetska izdvajanja za masovne medije su utrostručena u odnosu na isti period godinu ranije. U martu, kada se sukob već odvijao, budžet za masovne medije je bio 11,9 milijardi rubalja- duplo više od sredstava izdvojenih u januaru i februaru zajedno (5,5 milijardi rubalja). [10]

Iako je predlog federalnog budžeta za 2022. prognozirao povećanje od 4,1 % u rubljama u odnosu na godinu ranije za medijske troškove,[11] trenutni trend ukazuje da će troškovi za masovne medije ove godine biti značajno premašeni.


Rusija Sevodnja (Россия сегодня)


„Rusija Sevodnja“ (Россия сегодня) je novinska agencija u vlasništvu Vlade Rusije i osnovana je 9. decembra 2013, Putinovim dekretom o „povećanju nivoa efikasnosti državnih masovnih medija“.[12] Agencija je osnovana kako bi zamijenila „RIA Novosti“ i radio „Glas Rusije“ (osnovane 1941), koji su zatvoreni istim dekretom. Prema izjavi Šefa administracije Predsjednika Rusije, Sergeja Ivanova, „odluka da se ugasi novinski service je dio napora da se smanje troškovi i državni mediji učine efikasnijima“, [13] u izvještaju koji je objavila „RIA Novosti“ u vezi sa odlukom sugerisano je da je u pitanju niz izmjena u medijskom okruženju u Rusiji koje „čini se ukazuju na jačanje državne kontrole u već ionako snažno regulisanom medijskom sektoru“.[14]

Sekretar Saveza novinara Rusije smatra da je reorganizacija „RIA Novosti“ izazvana dešavanjima na Majdanu u Ukrajini, koji nisu bili povoljni po Kremlj i za cilj ima konsolidaciju propagandne mašinerije. [15] TV voditelj Dmitry Kiseljov je postavljen za prvog čovjeka „Rusije Sevodnja“. Svojevremeno smatran za jednog od najcjenjenijih i najkredibilnijih novinara u Rusiji, u 2012. Kiseljov je postao jedan od najvatrenijih propagandista i od 2014. je na listi EU sankcija koje se odnose na pojedince. [16] Kompanije u vlasničkoj strukturi „Rusije Sevodnja“ između ostalih uključuju „Sputnik“ (koji je, uz „RT“, jedan od glavnih kanala propagande Kremlja, usmjerenih ka inostranoj publici), „RIA Novosti“ i „inoSMI“. Prema monitoring kompaniji „Medialogia“, 2022. „RIA Novosti“ je bila među tri najčešće citirane i prema tome najuticajnije medijske agencije u Rusiji. [17]

Agencija na godišnjem nivou dobija sve veće budžete te su se sredstva od 2014 (kada se „RIA Novosti“ transformisala u„Rusiju Sevodnja“) duplirala.
Finansiranje „Rusije Sevodnja“ (RUB)
Finansiranje „Rusije Sevodnja“ (RUB)

Finansiranje  „Rusije Sevodnja“ (USD)
Finansiranje „Rusije Sevodnja“ (USD)

Budžetska izdvajanja na federalnom nivou su značajno porasla od 2014. kada je Rusija okupirala Krim i kada je počeo rat u Donbasu. Iako se porast finansijske podrške može pripisati Olimpijskim igrama u Sočiju 2014. godine, i u narednim godina trend rasta troškova za propagandne medijske agencije je nastavljen. Veća izdvajanja za „Rusija Sevodnja“ i druge propagandne medije jasan su znak njihovog učešća u informacionom ratu – vođenom paralelno sa onim vojničkim. Važno je primijetiti i da se porast troškova nastavio i pored velike devalvacije vrijednosti rublje i duboke ekonomske krize u Rusiji u periodu 2014-2016, što je uticalo na državnu ekonomiju.


„VGTRK“


„Sveruska državna televizijska i radiodifuzna kompanija“ (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания – „VGTRK“) najveća je ruska državna medijska kuća. Osnovana 1990, sa sjedištem u Moskvi, „VGTRK“ upravlja s pet televizijskih kanala s nacionalnom frekvencijom, uključujući kanale „Rusija-1“ (Россия-1), „Rusija-24“ (Россия-24) i „Rusija-K“ (Россия-K), dvije međunarodne mreže, pet radio-stanica te preko 80 regionalnih mreža televizijskih i radijskih kanala. Sem toga, upravlja i medijskom agencijom „Rusija Sevodnja“ (Россия сегодня), pod okriljem koje djeluju „RIA Novosti“, „Sputnjik“ i sl.


Važno je istaći kako je stroga kontrola televizijskog programa jedan od ključnih činilaca Putinovog režima. Shodno rezultatima istraživanja sprovedenog u januaru 2020. od strane „Levada centra“, televizija predstavlja primarni izvor informisanja za 73% Rusa (prosječna osoba gleda tri i po časa televizijskog programa dnevno), dok je za njih 39% glavni izvor informacija internet. Istovremeno, 52% je izjavilo kako vjeruje televizijskim vijestima. [18] Kako predominantna većina ruskih državljana dobija najveći dio informacija putem televizije, „VGTRK“ predstavlja snažnu alatku režima za oblikovanje javnog mnjenja.

Sudeći prema izjavama nekadašnjih radnika ove kompanije, zvaničnici Kremlja propisuju upravnim organima i uredništvu „VGTRK-a“ na koji način treba izvještavati o ratu u Ukrajini, koje ključne riječi treba koristiti kako bi se diskreditovao Kijev, kao i koje eksperte treba pozvati u studio. Glavni urednici su podstrekivali zaposlene da učestvuju u ovom novom „Hladnom ratu“ barem od 2014, kada je Rusija započela s okupacijom Krima. [19] Kako navodi Leonid Krivjenkov, bivši kamerman „Rusije-24“, novinari „VGTRK-a“ priznaju da su dio propagandne mašinerije koja iskrivljuje stvarnost, tako da je omiljena šala među spikerima: „Sada je tvoj red da lažeš“.[20]

Finansiranje „VGTRK-a“ (u ruskim rubljama)
Finansiranje „VGTRK-a“ (u ruskim rubljama)

Finansiranje „VGTRK-a“ (u američkim dolarima)
Finansiranje „VGTRK-a“ (u američkim dolarima)

Premda je „VGTRK“ trenutno druga medijska agencija po primljenoj količini državnih sredstava, s okvirno dvotrećinskim rastom finansiranja u trenutnom periodu u poređenju s 2010, vrijednost državnog finansiranja mjerenog u američkim dolatima je značajno opala. Tokom 2022, vrijednost sredstava iz državnog budžeta koja su opredijeljena za „VGTRK“ je – izražena u američkim dolarima – dostigla je najniži nivo u cjelokupnom posmatranom periodu. Nedostatak rasta izdvajanja kojim bi se kompenzovala opadajuća vrijednost ruske rublje može se objasniti povećanjem izdvajanja državnih sredstava za druge medijske kuće, na prvom mjestu „RT“.


„RT“ (nekadašnji „Raša Tudej“ - Russia Today)


„RT“ je ruska medijska agencija i alatka za vršenje političkog uticaja, kreirana u cilju širenja dezinformacija i potkopavanja zapadnih vrijednosti širom svijeta. [21] Agencija je osnovana od strane Autonomne neprofitne organizacije „TV-Novosti“ (ANO „TV-Novosti“) u decembru 2005, uz podršku tada aktivne agencije „RIA Novosti“. Danas je višejezična mreža televizijskih kanala, internet stranica i kanala na društvenim mrežama, pod potpunom kontrolom države. [22] Trenutno, „RT“ posluje na šest jezika (engleskom, španskom, francuskom, njemačkom, arapskom i ruskom) i primarno je usmjeren ka populaciji koja ne govori ruski. [23] Glavna urednica Margarita Simonjan je 2009. zaključila kako vijesti o dešavanjima unutar Rusije nijesu izazivale dovoljno veliku zainteresovanost među gledaocima, zbog čega se „RT“ preorijentisao ka međunarodnim događajima i dešavanjima unutar Sjedinjenih Država. Dodatno, izvršen je ribrending i promjena imena iz „Raša Tudej“ u „RT“ ne bi li se „prestala prestrašivati šira publika“. [24] Vrijedi istaći ogroman domet koji „RT“ ima, naročito u virtuelnom svijetu (npr. YouTube kanal ove agencije je dosegao tri milijarde pregleda – dok je, recimo, broj pregleda kanala „Al-Džazire“ na engleskom dostigao oko 1,8 milijardi). [25]


Jasno je da je „RT“ na prvom mjestu kada je u pitanju finansiranje medija iz državnog budžeta Rusije. Tokom prethodnih 12 godina, sredstva opredijeljena za ovu agenciju su se gotovo utrostručila. Prema federalnom budžetu za 2022, ove godine će „RT“ dobiti 25% ukupnih izdvajanja za masovne medije.

Agencija ima privilegovano mjesto kada je u pitanju državno finansiranje – Putin je 2012. zabranio umanjenje sredstava za „RT“, [26] a ANO „TV-Novosti“ (koja je osnovala „RT“) ne mora dostavljati obavezne izvještaje o prihodima i rashodima i ne trpi posljedice zbog toga. [27] Ove privilegije na polju finansiranja svjedoče o posebnom statusu koji „RT“ ima unutar propagandnog sistema Kremlja. Već 2007. je bivši Putinov savjetnik (a sada opozicionar) Andrej Ilarionov izjavio da „RT“ predstavlja „najbolju rusku propagandnu alatku usmjerenu ka spoljašnjem svijetu“. [28] Simonjan je 2012, govorivši o rusko-gruzijskom ratu, istakla da se „RT“ može uporediti s Ministarstvom odbrane Rusije. [29]


Finansiranje „RT-ja“ (u ruskim rubljama)
Finansiranje „RT-ja“ (u ruskim rubljama)

Finansiranje „RT-ja“ (u američkim dolarima)
Finansiranje „RT-ja“ (u američkim dolarima)

U decembru 2013. je Simonjan takođe postavljena i na poziciju glavne urednice „Rusije Sevodnja“. [30] Uprkos tome, kao i činjenici da je ANO „TV-Novosti“ osnovana od strane „RIA Novosti“ (transformisanih u agenciju „Rusija Sevodnja“ u 2013), „RT“ negira bilo kakvu povezanost sa „Rusijom sevodnja“. [31] Tokom rata u Ukrajini, 15. aprila, Simonjan je uputila zahtjev za uvođenje cenzure u Rusiji i izdvojila Kinu kao primjer države u kojoj dominiraju poželjni uslovi za „politički i informativni život“. [32]


„ZVIJEZDA“ (Звезда)


„Zvijezda“ (Звезда) je nasljednica „Crvene zvijezde“ (Кра́сная звезда́), zvaničnih novina sovjetskih vojnih snaga. Ona je ruska nacionalna medijska mreža kojom rukovodi Ministarstvo odbrane Rusije. „Zvijezda“ emituje televizijski program i proizvodi internet članke i radijske emisije koje se na prvom mjestu bave vojnim, ali i političkim i društvenim temama.


Politički ciljevi „Zvijezde“ su jasni – ona predstavlja propagandnu alatku s očitom ideološkom komponentom. [33] Opisuje se kao „patriotsko glasilo“ i smatra se jednom od najviše senzacionalističkih i antizapadnih medijskih kuća. [34] Ministarstvo odbrane je pokrenulo kanal „Zvijezda“ u 2005, kao jedan skromni poduhvat, koji je 2009. postao srž kompletne radijsko-televizijske mreže.

Kako zaključuje politikolog Pavel Luzin: „Tipičan gledalac „Zvijezde“ je neko ko se ne osjeća komotno po pitanju stvarnosti savremene Rusije; neko ko se boji da svoja nadanja usmjeri prema budućnosti te se, zbog ove pasivnosti, sklanja u prošlost“. Ovakav profil konzumenata čini teškim, ako ne i nemogućim, ovoj medijskoj kući da efikasno širi propagandu i oblikuje svijest građana.

Najpopularniji vidovi sadržaja koji se emituju putem „Zvijezde“ su filmovi o Drugom svjetskom ratu, što ilustruje ne samo važnost koju nostalgija za sovjetskom erom posjeduje u kontekstu privlačnosti ovog kanala, nego i činjenicu da „Zvijezdinu“ publiku prevashodno interesuje zabavan sadržaj koji se tiče „slavnih vremena“.


Finansiranje „Zvijezde“ (u ruskim rubljama)
Finansiranje „Zvijezde“ (u ruskim rubljama)

Finansiranje „Zvijezde“ (u američkim dolarima)
Finansiranje „Zvijezde“ (u američkim dolarima)

Tokom 2016. je finansijski učinak „Zvijezde“ vidno opao. U periodu 2019-2020. dobila je veoma izdašne subvencije u iznosu od 2,1 milijarde rubalja godišnje, praćene sličnim subvencijama u godinama koje su uslijedile. Ipak, uprkos državnoj pomoći, „Zvijezda“ se pokazala nesposobnom da postane uspješna medijska kuća ili značajan propagandni instrument unutar Rusije. U načelu, ruska vojna medijska glasila ne igraju važnu ulogu u oblasti javnih odnosa ili propagande u širem društvenom kontekstu, iako imaju ulogu u prenošenju političkih ideja ruskog rukovodstva prema vojnom personalu. [35] Mada je ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu opisao medije kao vid oružja, [36] medijska glasila ruske vojske se čine prilično beskorisnima u borbi za oblikovanje umova ruskih građana.


Zaključci


Izdvajanja za finansiranje državnih medijskih agencija u Rusiji su u porastu. Značajan rast je posebno vidljiv u oblasti finansiranja informacionih struktura koje utiču na informisanje u inostranstvu, kao što je „RT“. Iako su 2010. sredstva opredijeljena za najveću medijsku kuću u Rusiji, „VGTRK“, više nego trostruko premašila sredstva izdvojena za „RT“, od 2015. je primjetno stabilno ujednačavanje između „VGTRK-a“ i „RT-ja“, a od 2020. „RT“ dobija najveći iznos sredstava među svim agencijama Ruske Federacije, čime je „RT“ postao osnovni medijski stub propagande Kremlja usmjeren ka inostranoj publici. [37] Kao što je i navedeno, stavljanje fokusa na oblikovanje spoljašnjeg mišljenja o Rusiji i njenim potezima i promovisanje narativa Kremlja van granica države postalo je prioritetni zadatak na planu informacionog rata. Promjena koja se od 2010. dogodila na polju raspodjele izdvajanja za medije iz državnog budžeta može se prikazati kroz usporedbu svih triju analiziranih agencija.


Poređenje sredstava koja su dobili „VGTRK“, „Rusija Sevodnja“ i „RT“
Poređenje sredstava koja su dobili „VGTRK“, „Rusija Sevodnja“ i „RT“

Kao što grafikon ispod pokazuje, izvori koji su analizirani u ovom članku dobijaju oko polovinu ukupnih sredstava namijenjenih masovnim medijima. Kada se uzme u obzir to da su u pitanju svega tri agencije, sume koje dobijaju su veoma velike i rastu u periodima povišenih tenzija na međunarodnoj sceni (rat u Donbasu, aneksija Krima), što dokazuje da su „VGTRK“, „RT“ i „Rusija Sevodnja“ temelj medijske propagande Kremlja.


Raspodjela među glavnim medijskim agencijama i ostalim glasilima
Raspodjela među glavnim medijskim agencijama i ostalim glasilima

Kada su u pitanju sljedeće dvije godine, shodno nacrtu budžeta, „RT“ će primiti 28,467 milijardi rubalja u 2023. i 28,983 milijarde rubalja u 2024, u poređenju s 28,695 milijardi rubalja u 2022. „VGTRK“, koja će ove godine dobiti 25,217 milijardi rubalja, bi trebalo da dobije dodatnih 25,332 milijardi i 25,761 milijardi rubalja tokom predstojećih dviju godina. S druge strane, dok „Rusija Sevodnja“ ove godine prima 9,356 milijardi rubalja, u 2023. i 2024. vlasti planiraju da za ovu agenciju izdvoje dodatnih 8,297 milijardi i 8,556 milijardi rubalja. [38] Ukupno posmatrano, samo ove tri agencije će primiti više od polovine godišnjih sredstava namijenjenih masovnim medijima u Rusiji. Dvije od najviše finansiranih su „RT“, usmjeren ka spoljašnjoj publici, i „VGTRK“, usmjeren prema domaćem auditorijumu. Među ostalim medijskim kućama koje dobijaju državna sredstva važno je navesti „Prvi kanal“ (Первый канал), „Javnu televiziju Rusije“ (Общественное Телевидение России – OTR) i „ITAR-TASS“.


Raspodjela sredstava medu medijskim kucama

Rusija već duže vrijeme osnažuje svoje informacione kapacitete, kreira zakonodavstvo koje omogućava cenzuru i stvara mrežu medija za informacioni rat sa Zapadom. Novi zakonski akti utiču na domaću publiku, blokirajući joj pristup nezavisnom novinarstvu i kažnjavajući iskazivanje istine. Kroz zabranu dijeljenja „lažnih vijesti“ o „specijalnoj vojnoj operaciji“ (tj. ruskoj invaziji na Ukrajinu), Kremlj je uredio laganje na nivou državnih medija, što vodi ka jednoj distopijskoj realnosti u kojoj se rat naziva mirom. Istovremeno, Putin uvjerava javnost kako on „Rusiju čini ponovo velikom“, i uspostavio je sistem političke represije unutar kojeg on ima političku, društvenu i ekonomsku moć, a omogućio je i oligarsima i ostalim licima u svom užem krugu saradnika da profitiraju i uživaju u luksuznom životu. [39]


Masovni mediji pod finansijskim pokroviteljstvom države sačinjavaju jednu široku mrežu koja igra važnu ulogu u propagandnom ekosistemu. Svrha ovog članka je bila da analizira količinu novca koji je Rusija izdvojila za masovne medije tokom prethodnih godina. Analiza je pokazala kako Kremlj nastavlja s izgradnjom moćne strukture za proizvodnju (i nadziranje) sadržaja koji prenosi narative koje vlasti smatraju poželjnim – kako unutar zemlje, tako i u inostranstvu. Studiju su zakomplikovale poteškoće pri pristupanju jasnim i nedvosmislenim informacijama, usljed nedostatka finansijske transparentnosti. Ipak, omogućila je demonstriranje toga da količina sredstava namijenjenih masovnim medijima konstantno raste i, što je još značajnije, dokazala je da „RT“, kanal posvećen stranoj publici, trenutno predstavlja prioritet ruske propagande usmjerene ka inostranstvu. I domaća medijska glasila nastavljaju predstavljati važno područje za finansiranje, a među njima centralnu poziciju zauzima „VGTRK“. Ovi podaci pružaju dokaz da se Rusija nalazi u stanju permanentnog informacionog rata sa Zapadom i da istom pridaje veliku važnost. Kako je ruska invazija na Ukrajinu već više nego utrostručila količinu sredstava koja se izdvajaju za masovne medije, može se pretpostaviti da propagandna mašinerija neće ostati bez goriva na svom putu kroz zemlju iskrivljene stvarnosti.Reference

[1] Ch. Paul, M. Matthews, The Russian ‘Firehose of Falsehood’ Propaganda Model: Why It Might Work and Options to Counter It, RAND Corporation, Santa Monica 2016, p. 1, https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE198.html (accessed 28.04.2022). [2] Kremlin-Funded Media: RT and Sputnik's Role in Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem, Global Engagement Center, Washington, D.C. 2022, https://www.state.gov/report-rt-and-sputniks-role-in-russias-disinformation-and-propaganda-ecosystem/ (accessed 28.04.2022). [3] B. Nimmo, Anatomy of an Info-War: How Russia’s Propaganda Machine Works, and How to Counter It, Stop Fake, May 19, 2015, https://bit.ly/3Erat0n (accessed 28.04.2022). [4] Краткая информация об исполнении федерального бюджета, Ministry of Finance of Russia, March 14, 2022, https://bit.ly/3jSCl3X (accessed 28.04.2022). [5] See: https://www.oanda.com/currency-converter (accessed 28.04.2022) [6] S. Lambroschini, Russia: Kremlin Seeking To Make Its Financing Of Media ‘Secret’, Radio Free Europe, September 9, 2000, https://www.rferl.org/a/1094693.html (accessed 28.04.2022). [7] RT и «Россия сегодня» раскрыли свой бюджет. Это почти $0,5 млрд в год, Open Media, July 12, 2019, https://bit.ly/3xLKsHw (accessed 28.04.2022). [8] The data were based on the official website of Russian Ministry of Finances: https://minfin.gov.ru (accessed 28.04.2022). [9] E. Komarova, The legality of the governmental control of Russian media and its effect on media business, Riga 2019, p. 27-28, https://bit.ly/3KIIcVe (accessed 28.04.2022). [10] Миллиарды на пропаганду. Расходы бюджета на госСМИ подскочили втрое на фоне войны, The Moscow Times, April 12 2022, https://bit.ly/3JY7oGe (accessed 28.04.2022). [11] Бюджет для граждан, Ministry of Finance of Russia, 2021, https://bit.ly/3rC0Ian (accessed 28.04.2022). [12] Указ о мерах по повышению эффективности деятельности государственных СМИ, December 9, 2013, https://bit.ly/38LlVrH (accessed 28.04.2022). [13] S.L. Myers, Without Notice, Putin Dissolves a News Agency, The New York Times, December 9, 2013, https://nyti.ms/3Mkkwaj (accessed 28.04.2022). [14] RIA Novosti to Be Liquidated in State-Owned Media Overhaul, RIA Novosti, December 9, 2013, https://bit.ly/392XqXk (archived, accessed 28.04.2022) [15] А. Кречетников, Реформа РИА Новости - ответ Майдану?, BBC Moscow, December 9, 2013, https://www.bbc.com/russian/russia/2013/12/131209_putin_decree_ria (accessed 28.04.2022). [16] L. Mills, Russia state news agency gets controversial chief, The San Diego Union-Tribune, December 9, 2013, https://bit.ly/3uXoPlK (accessed 28.04.2022). In 1994 Kiselyov received a grant from European Commission for supporting democracy in Russia, the same year he received the Lithuanian state award (“January 13 Commemoration Medal”) for protecting country’s freedom. In 2014 President of Lithuania Dalia Grybauskaitė signed a decree removing Kiselyov from the list of medal recipients for “humiliating the name of the recipient”, Iš valstybės apdovanotųjų sąrašo išbrauktas D. Kiseliovas, Webiste of the President of the Republic of Lithuania, April 3, 2014, https://bit.ly/3sfWmpL (accessed 28.04.2022). About transformation of Kiselyov into “propagandist” see also: О. Сабурова, “Тогда застрелись”. Судьба пропагандиста: история Дмитрия Киселева, Собеседник, January 2, 2018, https://sobesednik.ru/politika/20180201-togda-zastrelis (accessed 28.04.2022). [17] Медиалогия: Федеральные СМИ, 2022, https://bit.ly/3xABvAY (accessed 28.04.2022). [18] A. Kuzichkin, M. Hanley, Russian Media Landscape…, pp.13-14. [19] C. Schreck, Russian TV Deserters Divulge Details On Kremlin’s Ukraine ‘Propaganda’, Radio Free Europe, August 7, 2015, https://bit.ly/3vsTR43 (accessed 28.04.2022). [20] D. Volchek, ‘Your Turn To Lie’: Former Russian State TV Cameraman Describes ‘The Business Of Misinforming Viewers’, https://bit.ly/3uVrHjd (accessed 28.04.2022). [21] A. Polyakova, Foreword, in: Elena Postnikova, Agent of Influence: Should Russia’s RT Register as a Foreign Agent?, Atlantic Council, Washington, D.C. 2017, p. 2, https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/agent-of-influence-should-russia-s-rt-register-as-a-foreign-agent/ (accessed 28.04.2022). [22] M. Fisher, In case you weren’t clear on Russia Today’s relationship to Moscow, Putin clears it up, June 13, 2013, The Washington Post, https://wapo.st/3jValge (accessed 28.04.2022). [23] Kremlin-Funded Media: RT and Sputnik’s Role in Russia's Disinformation and Propaganda Ecosystem, Global Engagement Center, Washington, D.C. 2022, p. 4, https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/01/Kremlin-Funded-Media_January_update-19.pdf (accessed 28.04.2022). [24] Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections, Office of the Director of National Intelligence, Washington, D.C. 2017, p. 12. [25] M. Elswah, P.N. Howard, “Anything that Causes Chaos”: The Organizational Behavior of RT, Journal of Communication, vol. 70, no. 5, 2020, pp. 623-645, https://academic.oup.com/joc/article/70/5/623/5912109 (accessed 28.04.2022). [26] A similar ban on limiting funding was also imposed for the VGTRK agency and the “Rossiyskaya Gazeta” newspaper, see: Путин запретил урезать финансирование ВГТРК, «РГ» и Russia Today. Медиаэксперт: «Ручные СМИ подкармливают за счёт налогоплательщиков», Altapress.ru, October 31, 2012, https://bit.ly/3jSXE5C (accessed 28.04.2022). [27] In 2020, Russia’s Justice Ministry admitted that RT was failing to publish expense reports in violation of the law, but the TV channel was not fined, Минюст признал, что RT вопреки закону не публикует отчетность о расходах. Штрафовать телеканал не стали cообщают «Открытые медиа», Open Media, May 05 2020, https://bit.ly/3xpjsxz (accessed 28.04.2022). [28] M. Mączka, The Propaganda Machine,New Eastern Europe, July 9, 2012, https://neweasterneurope.eu/2012/07/09/the-propaganda-machine/ (accessed 28.04.2022). [29] Chief Editor: RT is Like “a Defence Ministry”, East StratCom Task Force, January 15, 2018, https://euvsdisinfo.eu/chief-editor-rt-is-like-a-defence-ministry/ (accessed 28.04.2022). [30] RT editor Simonyan to head Kremlin-backed news agency, BBC, December 31, 2013, https://www.bbc.com/news/world-europe-25560434 (accessed 28.04.2022). [31] Kremlin-Funded Media: RT and Sputnik's Role in Russia's Disinformation and Propaganda Ecosystem…, p. 4. [32] Симоньян потребовала возродить цензуру, чтобы не допустить развала России, The Moscow Times, April 15, 2022, https://bit.ly/3KX5DdN (accessed 28.04.2022). [33] P. Luzin, How Russia’s Military Makes Its Own Headlines, Riddle Russia, July 5, 2019, https://bit.ly/3OCkgp3 (accessed 28.04.2022). [34] Dependent media – Russia’s military TV Zvezda, East StratCom Task Force, July 16, 2017, https://bit.ly/3vJnfDq (accessed 28.04.2022). [35] Ibidem. [36] Shoigu: Information becomes another armed force component, Interfax, March 28, 2015, https://bit.ly/3MHs9YB (archived, accessed 28.04.2022). [37]A. Kuzichkin, M. Hanley, Russian Media Landscape…, p. 8. [38] Госфинансирование РТ и МИА «Россия сегодня» увеличило бюджет на 14 и 17 млрд рублей в 2022 году, RTVI, December 22, 2021, https://bit.ly/3Mfq0TI (accessed 28.04.2022). [39] A. Kuzichkin, M. Hanley, Russian Media Landscape…, p. 31.bottom of page