top of page

Debunker: „Europos Sąjunga bei jos sprendimai yra pilnai kontroliuojami JAV vyriausybės“

KĄ TEIGIA PROPAGANDISTAI:

Rusijos žiniasklaidos atstovai žmonių sąmonėje siekia įtvirtinti naratyvą esą “Europos Sąjungą kontroliuoja JAV“. Tiek Rusijos Federacijoje, tiek už jos ribų esančias auditorijas bandoma įtikinti, jog, blokui priklausančios šalys, priimdamos politinius sprendimus, nebeteikia pirmenybės savo piliečiams, o ES užsienio politikos kryptis yra pilnai kontroliuojama JAV.


Tacc article: Lavrov called the eu vassals of the United States in the issue of supporting Ukraine
Lavrovas dėl reiškiamos paramos Ukrainai pavadino ES Jungtinių Valstijų vasalais

Šių metų sausio mėn. 10 d. ES ir NATO pasirašius bendrą deklaraciją, kuria abi pusės įsipareigojo stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą reaguojant į Rusijos karą Ukrainoje, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova pareiškė, kad šis žingsnis „patvirtina visišką Europos Sąjungos priklausomybę nuo Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos, kurios vienintelė akivaizdi funkcija – jėga priversti ES paaukoti blokui priklausančių valstybių interesus JAV užsienio politikos tikslų įgyvendinimo vardan [1].


Sputnik Article: By creating the mechanism of nato for its own purpose the us has in fact occupied Europe
Antraštė buvo išversta naudojant mašininį vertimą (Google)

Šis dezinformacinis naratyvas dažniausiai pasitelkiamas kai tarptautinėje arenoje kalba pasisuka apie politinius sprendimus, su kuriais Rusija nesutinka arba šie yra nepalankūs Rusijos vykdomai imperialistinei užsienio politikai. Vienas iš pavyzdžių – sankcijų, kaip vieno iš užsienio politikos instrumentų, įgyvendinimas reaguojant į Rusijos vykdomą karinę agresiją prieš Ukrainą. Pavyzdžiui, šiek tiek po trečiojo sankcijų paketo Rusijai patvirtinimo, Vladimiro Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, apkaltino Vakarus „ekonominiu banditizmu“. [2]


Prokremliškos žiniasklaidos priemonės sukuria fiktyvų Europos užsienio politikos vaizdą, kuriame rodoma, jog visos ES Tarybos priimtos sankcijos Rusijai yra ne kas kita, kaip išorinis JAV spaudimas Europai vykdyti “antirusišką” politiką, kuri būtų tapati vykdomai JAV.


Rubaltic.ru article: Lavrov: the Us polical goal is directed against the friendship of Moscow and Kyiv
Antraštė buvo išversta naudojant mašininį vertimą (Google)

Europos Tarybai įtvirtinus Rusijos energetinį sektorių paveikiantį antrąjį sankcijų paketą, Rusijos žiniasklaida pradėjo nepaliaujamai teigti, kad šios sankcijos Europos šalims pakenks labiau nei pačiai Rusijai. Šio ir panašių teiginių tikslas buvo gan akivaizdus - įžiebti ES piliečių nepasitenkinimą Tarybos sprendimais, tuo pat metu įtikinant, jog ES „užšals“ be Rusijos dujų [3]. Pasinaudodama situacija, valstybinė Rusijos žiniasklaida aktyviai siekė kiek įmanoma daugiau suskaldyti Vakarų vienybę bei atkakliai smerkė Europos tarptautinės bendruomenės gan griežtą atsaką į karą, pavadindama Europos šalis „JAV vasalais“.


Atkreiptina, jog šis bei panašūs naratyvai yra dažnai siejami ir su kitais, panašaus pobūdžio naratyvais, tokiais kaip „karas Ukrainoje yra karas tarp Rusijos ir JAV“, o ne Rusijos inicijuota invazija į Ukrainą.


 

REALUS SITUACIJOS VERTINIMAS:

  • Europos Sąjunga yra suvereni ir antraip nei teigia Rusijos valstybinė žiniasklaida, nėra kontroliuojama Jungtinių Amerikos Valstijų. Visų pirma, ES yra ekonominė sąjunga prie kurios politikos formavimo prisideda visi Europos Sąjungos piliečiai. Europos Parlamentas, Europos Vadovų Tarybą bei ES Tarybą atstovauja visiems ES piliečiams bei užtikrina piliečių interesus ne tik regioniniu, bet ir tarptautiniu mastu [4]. Pažymima, jog JAV niekada neturėjo jokio vaidmens steigiat ES valdžios struktūras, kuriant politinės krypties gaires ar koordinuojant ekonominės politikos prioritetus.

  • Sankcijas Rusijai nustatė Sąjungos narės vieningu susitarimu [5]. Priimdama nutarimus susijusius su ribojamosiosmis priemonės Rusijai, ES glaudžiai bendradarbiavo ir su kitomis valstybėmis, kurios savo valstybės modelį kuria remdamosis demokratijos, teisės viršenybės bei žmogaus teisių apsaugos principais [6]. Šį vieningą tarptautinės bendruomenės atsaką prokremliškos žiniasklaidos priemonės visais būdais tapatino su ydinga JAV-Europos bendradarbiavimo praktika, kurioje JAV atlieka “vadovo” vaidmenį. Tuo tarpu realybėje bet kokie sprendimai, susiję su sankcijų įvedimu ar užsienio ir saugumo politikos formavimu, turi būti priimami vienbalsiu sprendimu, suteikiant visoms valstybėms narėms vienodą svorį priimant visos Sąjungos gerbūvį lemiančius sprendimus [7].

  • Europos sprendimas mažinti rusiškų dujų į tiekimą į kontinentą priimtas remiantis bendrais ES energetikos politikos formuotojų sprendimais, kurių rengimo bei vykdymo aplinkybių nenustatinėjo nei JAV, nei kokie nors kiti tretieji suinteresuoti asmenys. Dar prieš prasidedant karui Ukrainoje, Europos lyderiai išreiškė gilų susirūpinimą dėl Nord Stream 2 dujotiekio pavojingumo Europos energetiniam saugumui [8]. Rusijai pradėjus karinę agresiją prieš Ukrainą, dujų tiekimas vėl tapo šantažo objektu, dar kartą įrodant, Rusijos, kaip nepatikimos tiekėjos bei agresyvios kaimynės statusą [9]. Tai tik patvirtino Europos Komisijos sprendimo, paversti Europą žaliosios energijos epicentru, naudingumą bei galutinai įtvirtino ekologinės bei energetinio saugumo politikos kryptį Europoje. Nors šiai dienai Europa bei jos piliečiai susiduria su tam tikrais nepatogumais bei atšiauria žiema, sprendimai priimti dabar bei iš to atsirandantys pokyčiai ilgainiui bus naudingi tiek pačiai ES, tiek jos piliečiams [12].

  • Kremliaus bandymai atvaizduoti Europos tautas ne kaip suverenias valstybes, bet kaip JAV pavaldžius regionus, primena ne ką kitą, bet Šaltojo karo metu pieštą Europos vaizdą. Šiai dienai tokiu būdu bandoma bent dalinai susilpninti tarptautinio atsako prieš Rusijos agresiją palaikymą tiek europiečių, tiek rusų akivaizdoje. Taip pat šiais bandymais siekiama pavaizduoti Europos valdžios institucijų priimamus sprendimus kaip visokeriopai žalingus bei beprasmiškus, tuo pat metu teigiant, jog Europos lyderiai yra pajėgūs priimti griežtus sprendimus tik vykdant iš už Atlanto gaunamus įsakymus, o ir pats JAV-ES bendradarbiavimas yra grįstas tik senjoro-vasalo santykių principu.

  • Tačiau realybė yra kiek kitokia nei ją piešia Rusijos propagandistai. ES ir JAV yra artimos sąjungininkės, kurias sieja bendros vertybės, tokios kaip: demokratija, teisinė viršenybė bei žmogaus teisių užtikrinimas regione bei pasaulyje [13]. Negana to, ES ir JAV aktyviai plėtoja dvišalius susitarimus tokiose srityse kaip prekyba, kurie yra ypač naudingi ES-JAV prekybos bei investicijų partnerystės plėtros proceso tolimesnei sėkmei užtikrinti [14].

Nors Kremliaus viena iš siekiamybių yra pavaizduoti Europos politinius sprendimus Rusijos atžvilgiu kaip “JAV įtakos kampanijomis” dalimi ir taip susilpninti visuomenės palaikymą esamiems bei būsimiems sprendimams, ES ir JAV vykdo vieningą atsaką smerkdamos Rusijos vykdomą agresiją prieš Ukrainos teritorinį vientisumą.


 

Šaltiniai: 
Debunker Logo

„Debunker“ - tai Debunk.org dezinformaciją griaunančių straipsnių serija, kurioje daugiausia dėmesio skiriama prokremliškų šaltinių skleidžiamam žalingam melui ir propagandai. Kitus straipnsnius rasite debunk.org/debunker.

bottom of page