top of page

Dezinformaciją skleidžiančiuose portaluose aptikta daugiau kaip 300 prekės ženklų reklamų

Didelę dalį dezinformaciją visame pasaulyje skleidžiančių portalų pajamų sudaro iš jų svetainėse rodomos reklamos gaunamos lėšos. Dažniausiai įmonių ir jų valdomų prekės ženklų reklama į juos patenka per automatizuotas reklamos sistemas, Lietuva – ne išimtis. Nevyriausybinės organizacijos Debunk.org duomenimis, į keturis dezinformaciją platinančius lietuviškus portalus patenka daugiau nei 300 prekės ženklų reklama.


Problema


Remiantis Globalaus dezinformacijos indekso (GDI) duomenimis, aukštos rizikos svetainės galėjo gauti šimtus milijonų JAV dolerių pajamų kasmet. Pernai Specialiojo komiteto užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje, įskaitant dezinformaciją, klausimais (INGE) posėdyje ypač daug dėmesio skirta dezinformaciją skleidžiančių šaltinių finansavimui per reklamą ir kišimuisi į rinkimus.


Šie dezinformacijos puslapiai naudoja virš 60 įvairių reklamos platformų, didžiausia iš jų yra „Google Display Network“, tačiau patenka ir Lietuvoje veikiančios „Adform“ bei „Digital Matter“ („Adnet“). Šias sistemas naudoja įvairios įmonės bei organizacijos, tad kyla situacijų, kai savo veiklą reklamuojantys subjektai, kurie nėra nustatę atitinkamų reklamos nustatymų (svetainių juodųjų sąrašų), gali netiesiogiai finansuoti tikrovės neatitinkančios informacijos skleidėjus ir padėti jiems tęsti savo kenkėjišką veiklą.


Tyrimas


Debunk.org stebėjo 4 melagienas skleidžiančius puslapius. Juose aptikti 324 reklamuojami prekės ženklai, kurių reklamos į šias svetaines pateko per reklamų platformas. Buvo surinkta 510 unikalių įrodymų – ekrano nuotraukų. Kaip jau minėta, veikiausiai reklamos patenka į šiuos tinklapius, nes nėra įdiegti juodieji portalų sąrašai, o „Google“ dar tik pradeda skirti daugiau dėmesio klaidinančiam turiniui ne anglų kalba.


Organizacijos analitikai stebėjo keturis portalus: Musutv.lt, Bukimevieningi.lt, Ldiena.lt ir Minfo.lt. Verta išskirti, jog yra net septyni Ldiena.lt portalo klonai: 3min.lt, 20min.lt, 60min.lt, Netiesa.lt, Pogrindis.lt, Datos.lt ir Blogorama.lt. Šios svetainės yra identiškos kopijos, publikuojamas tas pats turinys, o daugumoje jų reklamos taip pat yra rodomos.


Šie portalai buvo pasirinkti vadovaujantis mūsų analitikų vertinimu, taip pat Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvadomis bei kita viešai prieinama informacija, pavyzdžiui, Valstybės saugumo departamento ataskaitomis. Jose ne kartą minėti ir šie šaltiniai, ir juos valdantys asmenys.


Paminėtina, kad šie portalai taip pat atsiduria faktų tikrintojų akiratyje – Lietuvos žurnalistai ne kartą paneigė šių šaltinių platinamos sąmokslo teorijos apie COVID-19 ir dezinformaciją kitomis temomis.


Siekiant atskleisti pastebėtą įmonių, kurių reklamos atsiranda dezinformaciją skleidžiančiuose puslapiuose, įvairovę, Debunk.org jas suskirstė į 14 kategorijų pagal pagrindinę veiklą: prekyba, gamyba, informacinės technologijos (IT), statybos sektorius, sveikatos priežiūra, pramogos, nekilnojamasis turtas, švietimas, poilsis ir laisvalaikis, draudimas ir bankininkystė, automobilių paslaugos, transporto ir logistikos sektorius, komunikacija bei kita. Žemiau pateiktoje lentelėje yra pateiktas įmonių pasiskirstymas šiose kategorijose.


įmonių, kurių reklamos atsiranda dezinformaciją skleidžiančiuose puslapiuose, įvairovę 14 kategorijų

Daugiausiai prekybos ženklų buvo priskirta prekybos sektoriui, dažniausiai tai buvo vartotojų elektronikos parduotuvės (17 atvejų), drabužių, baldų parduotuvės (po 16 atvejų) ir el. prekybos platformos (11 atvejų).


Visa duomenų bazė prieinama čia:

Slaptažodis: DisinfoADS-2022

kategorija prekybos sektorius

kategorija gamybos sektorius

informacinės technologijos sektorius / statybos sektorius

Sveikatos priežiūros sektorius/ pramogų sektorius / nekilnojamas turtas/ švietimo sektorius

poilsisir laisvalaikis/ draudimas ir bankininkystė / automobilių paslaugos / transporto ir logistikos sektorius / komunikacijos sektorius

kita kategorija

Matome, jog dezinformaciją skleidžiančiuose tinklapiuose per automatizuotos vaizdinės reklamos įrankius (angl. real-time programmatic marketing automation technologies) į dezinformacijos svetaines patenka tiek vietinių ir tarptautinių, mažesnių ir didesnių subjektų reklamos, vykdančių įvairias veiklas. Tai dar kartą parodo problemos mastą, kai skirtingos įmonės ir prekių ženklai netiesiogiai finansiškai remia dezinformacijos skleidėjus, dažniausiai to net nežinodami.


Debunk.org siūlo didinti įmonių informuotumą šiuo klausimu, skatinti jas imtis iniciatyvos ir koreguoti savo reklamų nustatymus sudarant juoduosius portalų sąrašus tam, jog reklamos negalėtų būti rodomos melagienas skleidžiančiuose puslapiuose. Šio tyrimo metu pastebėtiems prekių ženklams ar juos valdančioms įmonėms išsiuntėme 322 elektroninius laiškus pranešdami apie problemą ir atliekamą tyrimą. Taip pat informuotos visos didžiosios reklamų agentūros.


Formuojant "juoduosius sąrašus", Lietuvos radijo ir televizijos komisija rekomenduoja vadovautis šiais sąrašais:


  1. Asmenų, neteisėtai vykdančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą, sąrašą galima rasti https://www.rtk.lt/lt/atviri-duomenys/neteisetos-veiklos-vykdytojai

  2. Interneto svetainių, kuriose neteisėtai viešai paskelbtas autorių teisių saugomas turinys, sąrašas skelbiamas https://www.rtk.lt/lt/atviri-duomenys/interneto-svetaines-kuriose-pazeidziamos-autoriu-teises


Nors minėtuose sąrašuose prieigos prie svetainių yra užblokuotos ne dėl dezinformacijos skelbimo, reklamos gamintojams ar jos užsakovams aktualu būtų žinoti „juoduosius sąrašus”, kuriuose neskelbti savo reklamos ateityje. LRTK jau beveik pusę metų aktyviai stebi reklamas svetainėse, kurios užblokuotos dėl autorių teisių pažeidimų – radus tokias reklamas, susisiekiama su jų užsakovais, gamintojais arba reklamos platforma kaip tarpininku dėl šalinimo.Apie dezinformaciją skleidžiančius puslapius


Musutv.lt ir Bukimevieningi.lt


Abu šiuos portalus valdo Vaidas Lekstutis-Žemaitis. Anot LRT tyrimų skyriaus:

(LRT.lt, 2021-11-23) Pats V. Žemaitis buvo nuteistas už tai, kad “viešai niekino ir skatino neapykantą žmonių grupei, skiriamai tautiniu, seksualinės orientacijos, įsitikinimų ir pažiūrų pagrindu: socialiniame tinkle patalpinęs straipsnį skleidė melagingas žinias apie žydų tautą ir skatino neapykantą jai; komentaruose viešai skatino neapykantą žydams, homoseksualams, konservatorių ir liberalų partijų nariams, minimoms grupėms priskiriami asmenys buvo niekinami; savo viešais pasisakymais užgauliai ir įžeidžiamai neigė sovietinės valdžios nusikaltimus bei menkino jų aukas. (15min.lt, 2017-07-07)


V. Žemaits taip pat yra minimas 2016 m. VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime: “2015 m. suaktyvėjo save „nesistemine opozicija“ vadinančios politinės ir visuomeninės organizacijos ir judėjimai. Aktyviausios iš šių organizacijų buvo: politinė partija „Socialistinis liaudies frontas“ (toliau – SLF), Rolando Paulausko vadovaujamas neformalus judėjimas „Mūsų gretos“ bei grupė, propaguojanti minėtą „Visuomenės saugumo koncepciją“, kuriai atstovauja Vaido Lekstučio koordinuojamas sambūris „Būkime vieningi“. Didžiausią dėmesį šios organizacijos skyrė prorusiškos propagandos sklaidai lietuviškame internete.” (Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2016)


Lietuvos radijo ir televizijos komisija “skundo pagrindu atlikusi interneto svetainės musutv.lt stebėseną, nustatė, kad joje buvo skleidžiama informacija, pažeidžianti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, t.y. joje buvo platinama dezinformacija.” (rtk.lt, 2022-10-19)


“VSD akiratin pakliuvęs ir už okupacijos neigimą teistas Vaidas Lekstutis ir su juo siejamas tinklalapis bukimevieningi.lt ėmėsi naujos veiklos. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, šiame interneto puslapyje, kur anksčiau buvo aktyviai platinta dezinformacija apie COVID-19, dabar dideliais kiekiais publikuojamos rusų propagandai palankios žinutės.” (15min.lt, 2022-04-16)


“2022 m. kovo 23 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK) paskyrė 500 eurų baudą UAB „Plunsta“, transliuojančiai radijo programą „Spindulys“, už dezinformacijos skleidimą.


Atlikus minėtų programų stebėseną akivaizdžiai matyti, kad programos „Spindulys“ dalyvis Vaidas Lekstutis Žemaitis stengiasi informaciją pateikti taip, kad būtų formuojama palanki nuomonė Rusijos Federacijos vykdomos užsienio politikos atžvilgiu, diskredituojant Lietuvos valdžios institucijas, jų teisėtumą, nepriklausomumą ir demokratiškumą. Akcentuojama, kad Lietuvoje vyksta informacinės sklaidos stabdymas, menkinama ir niekingai atsiliepiama apie 1991 m. sausio 13 d. taikaus Lietuvos piliečių pasipriešinimą okupantams. Taip pat šališkai atsiliepiama apie įvykius Donbase ir Luhanske, iš esmės kvestionuojant Ukrainos suverenitetą ir jos teritorinį vientisumą, pateisinant Rusijos Federacijos karinę agresiją minėtose srityse. Klausytojams sudaromas įspūdis, jog kariniame konflikte su Rusijos Federacija, Ukraina yra agresorė, kuri kryptingai naudoja karinius veiksmus prieš civilius gyventojus. Aptarinėjant Lietuvos užsienio politiką, netiesiogiai siūloma plėtoti ekonominius santykius su Rusija ir Baltarusija, neatsižvelgiant į minėtų valstybių vykdomus žmogaus teisių ir kitus pažeidimus bei joms paskelbtas sankcijas. Tuo pačiu pabrėžiamas Lietuvos priklausomumas kitų valstybių atžvilgiu bei savarankiškumo stoka. NATO šalių vyriausybių užsienio politika ir veiksmai pateikiami kaip galimai kurstantys karą ir nesantaiką Rytų Europoje.” (rtk.lt, 2022-03-23)


Ldiena.lt


“2015 m. suaktyvėjo save „nesistemine opozicija“ vadinančios politinės ir visuomeninės organizacijos ir judėjimai. Aktyviausios iš šių organizacijų buvo: politinė partija „Socialistinis liaudies frontas“ (toliau – SLF), Rolando Paulausko vadovaujamas neformalus judėjimas „Mūsų gretos“ bei grupė, propaguojanti minėtą „Visuomenės saugumo koncepciją“, kuriai atstovauja Vaido Lekstučio koordinuojamas sambūris „Būkime vieningi“. Didžiausią dėmesį šios organizacijos skyrė prorusiškos propagandos sklaidai lietuviškame internete. Daugiausia ši informacija platinta per interneto svetaines „ekspertai.eu“, „ldiena.lt“, „sauksmas.lt“, „revoliucija.org“, „slfrontas.lt“, „sarmatas.lt“, „versijos.lt“, „laisvaslaikrastis.lt“. Didelis dėmesys platinant šią informaciją skirtas ir socialiniams tinklams, „Youtube“.


„Visuomenės saugumo koncepcijos“ idėjas Lietuvoje skleidžiantis Laurynas Ragelskis kuruoja antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių iš įvairių interneto tinklapių platformą lietuvių kalba – Ldiena.lt. Kai kurie kiti „Visuomenės saugumo koncepcijos“ šalininkai aktyviai dalyvavo prieš JAV bei NATO nukreiptose protesto akcijose.” (Bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas 2016)


Prorusiškas aktyvistas Laurynas Ragelskis stojo prieš teismą dėl kaltinimų kurstymu ir viešosios pagarbos vietos išniekinimo – prokuratūra taip įvertino jo veiksmus prie Baltarusijos ambasados Vilniuje.


Baudžiamosios bylos duomenimis, 2020 metų spalį vilnietis prie ambasados pastato Mindaugo gatvėje, įtariama, filmavo pats save, savo tyčiojimąsi, filmavo žmonių grupę paniekinančius vaizdo įrašus ir juos įkėlė į socialinį tinklą.” (LRT.lt, 2022-08-28)


“Neseniai Lietuvoje pradėjęs veikti portalas Stalin.lt, remiantis surinktais duomenimis, valdomas to paties L. Ragelskio. Čia galima įsigyti tik N. Starikovo knygų apie Staliną. L. Ragelskis jas reklamuoja ir įrašuose savo „Youtube“ kanale.


VSD grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitose ne kartą minėtas L.Ragelskis ir jo bendražygiai administruoja daugiau nei 40 „Facebook“ grupių bei puslapių. Visos jos šlovinančios buvusią Sovietų Sąjungą, Rusiją, niekinančios Lietuvą, kitas Vakarų valstybes ir tarptautines organizacijas. Visose šiose grupėse be L. Ragelskio reiškiasi V. Ž. Lekstutis, A. Paleckis, Kristoferis Voiška, K. Juraitis, E. Švenčionienė, J. Kovalskis ir kiti. O vieną grupę, pavadintą „Liaudies žurnalistika“, L. Ragelskis, V. Ž. Lekstutis ir M. Jonaitis įkūrė šių metų kovo pabaigoje. Kaip rašoma grupės pristatyme, „mirė laisva spauda – gimė liaudies žurnalistika“. Ši grupė įkurta iškart po to, kai dalis L. Ragelskio kanalų „Youtube“ platformoje buvo užblokuoti.” (LRT.lt, DebunkEU.org, 2022-08-23)


„PressJazz“ laikoma Rusijos specialiųjų tarnybų sukurtos Visuomenės saugumo koncepcijos platintoja. Ši koncepcija pristatoma kaip tipiška sąmokslo teorija apie pasaulio valdymą. Ją taip pat skleidžia Laurynas Ragelskis, valdantis portalą ldiena.lt. VSD grėsmių vertinimo ataskaitoje jo portalas minėtas kaip platinantis prokremlišką propagandą. (LRT.lt, 2021-11-23)


“Žurnalistu save pristatantis L.Ragelskis buvo rugpjūčio 10 d. protesto, kuris peraugo į riaušes, vienas aktyviausių dalyvių. Jis nurodomas kaip vienas iš pagrindinių asmenų, puldinėjusių ir trukdžiusių dirbti žurnalistams.” (15min.lt, 2021-08-19)


“15min vertinimu, SAM informacija, jog nuo COVID-19 testų neįmanoma užsikrėsti nėra klaidinga, kaip kad rašoma minfo.lt ir ldiena.lt. Dar daugiau, CDC gaminti testai buvo skirti JAV vidaus rinkai, todėl negalėjo ir negali būti naudojami Lietuvoje.” (15min.lt, 2020-04-23)Minfo.lt


„Didžiojo šeimos gynimo maršo“ „vienu iš pagrindinių organizatorių“ socialiniuose tinkluose save vadino verslininkas Marius Gabrilavičius-Maksimalietis. Jis turi tinklalapį minfo.lt, kurį valdo per VšĮ „Maksimalistinės psichoterapijos draugija“. Be to, su jo vardu siejamas feisbuko puslapis „Šeimų sąjūdis“, kuriame gausu radikalių kvietimų protestuoti.” (LRT.lt, 2021-11-23)


„O verslininkas Marius Gabrilavičius-Maksimalietis savo valdomame kanale „Minfo“ tiesiai pareiškė: jei rugpjūčio 10 d. nesusirinks bent 50 tūkst. žmonių, „daugiau nebesistengsiu vardan abejingųjų gerovės ir nebefinansuosiu nė vieno mitingo!“.” (LRT.lt, 2021-11-22)


Antroji ir didžiausia dezinformacijos ataka užfiksuota balandžio 5 d. – kitą dieną po to, kai pasaulis išvydo Bučos siaubą. M. Gabrilavičiaus-Maksimaliečio valdomo portalo „Minfo“ puslapis „Facebooke“ pasidalijo vaizdo įrašu rusų kalba, kuriame žinomas Rusijos nuomonės formuotojas, save vadinantis gerovės ir sąmoningumo guru, Arturas Sita kalba: jei žmonės, kurie dabar kariauja, žinotų, dėl ko tai daro, jie sudėtų ginklus. A. Sita įraše klausia, kodėl taikos derybos vyksta už uždarų durų. Anot jo, deramasi visai ne dėl taikos, o dėl ekonominių dalykų, todėl kariaujantieji ir žudo vieni kitus, nes nežino, kad karas vyksta dėl pinigų, o ne dėl idėjų.


Šis įrašas sulaukė 121 tūkst. reakcijų. Tai beveik tris kartus daugiau, nei puslapis turi sekėjų. Lietuviškiems „Facebook“ puslapiams tai neįprastai didelis rezultatas. Be to, tai greičiausiai tokį kiekį reakcijų surinkęs turinys tiek „Minfo“, tiek kitose „DebunkEU.org“ stebimuose „Facebook“ puslapiuose per 16 mėnesių. (LRT.lt, DebunkEU.org, 2022-08-23)


„Pavyzdžiui, [„UNFOLLOW 15MIN.LT – Lithuania Real“ FB paskyroje] šalia melagingo įrašo apie neva pasaulį apraizgiusi garsių asmenų pedofilų klaną, pasirodo ir buvusio kandidato į prezidentus Mindaugo Puidoko pasisakymas vaikų teisių tema, o tarp melagingų naujienų apie 5G ryšį, skelbiamos nuorodos į šia tema parašytus klaidinančius straipsnius interneto puslapyje Minfo.lt. Šį interneto puslapį valdo pats paskyros įkūrėjas Marius Gabrilavičius.


Už beveik 3000 eurų publikuota 250 reklaminių įrašų apie politiką, įvairias socialines problemas ir rinkimus. Juos skelbė tiek Minfo.lt, tiek asmeninė M. Gabrilavičiaus paskyra, kurią seka per 185 000 žmonių. Pagal reklamos kiekį, sąmokslo teorijas atvirai palaikantis M. Gabrilavičius beveik 3 mėnesius lenkė ir didžiausius Lietuvos naujienų portalus, ir politines partijas bei ES institucijas Lietuvoje. Panaikinus karantiną, M. Gabrilavičius ir toliau išlieka vienas daugiausia reklamos Facebook perkančiu asmeniu Lietuvoje.” (LRT.lt, 2020-08-01)


Jonas Valaitis, žmogaus teisių straipsniams skirto puslapio jarmo.net redaktorius, jau kurį laiką nepaliauja asmeniškai kreiptis į Generalinę prokuratūrą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl „Šeimų maršo“ ir kitų akcijų metu pagarsėjusio Mariaus Gabrilavičiaus pasisakymų „Facebooke“.


Šis valdo naujienų portalu besivadinantį tinklalapį minfo.lt, socialiniuose tinkluose skelbia, esą Ukrainoje šiuo metu vyksta „apsivalymas nuo leftistų“, jo įrašus mato tūkstančiai žmonių.


J. Valaitis įsitikinęs, kad dėl tokių teiginių turėtų grėsti baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 170 straipsnį, kuris numato atsakomybę už tarptautinių nusikaltimų menkinimą ir neigimą. Prokuratūra tyrimą pradėjo, bet nutraukė – M. Gabrilavičius pateikė pasiaiškinimą, esą jis nežinojo, jog Ukrainoje vyksta karas.


Taip pat aiškinama, kad nėra galimybės nustatyti, kokie buvo M. Gabrilavičiaus motyvai, kad įrašus socialiniuose tinkluose kūrė būtent jis.


M. Gabrilavičiui priklausančiame puslapyje iki šiol skelbiami žinomi Rusijos vyriausybės skelbiami naratyvai – pavyzdžiui, kad Rusija nugalės kare arba esą vyksta „pasaulio pertvarkymas“, jis taip pat žinomas kaip skleidžiantis itin daug klaidingos informacijos apie COVID-19 pandemiją.” (LRT.lt, 2022-08-25)


„M.Gabrilavičiaus „Facebook“ paskyroje vasario pabaigoje buvo pastebėtas pareiškimas apie tai, kad Ukrainoje Rusijos pradėtas karas, jo žodžiais, visai ne karas. Aistras sukėlė M.Gabrilavičiaus pasisakymas, kad tai tėra „valdžios struktūrų išvalymas nuo leftistinių padugnių, tarnaujančių ne žmonėms, o žalingoms žmonijai korporacijoms“.” (15min.lt, 2022-04-14)


Minfo.lt aktyviai skelbia klaidingą informaciją apie COVID-19. Tinklalapyje buvo skelbta, neva ligos protrūkis – suplanuota „depopuliacijos“ programa, virusas į Kiniją buvo atgabentas iš Kanados, ligos protrūkis – melas. Tinklalapio savininkas M.Gabrilavičius feisbuke abejojo ligos protrūkio tikrumu, nes pasigedo asmeninių vaizdo įrašų, kuriuose būtų filmuojami mirštantys žmonės. Kai kuriuos įrašus feisbuke M.Gabrilavičius žymi grotažyme „QAnon“, kuria išreiškiamas palaikymas JAV ultradešiniųjų sąmokslo teorijoms.” (15min.lt, 2020-03-26)


Kitos žurnalistų dekonstruotos Minfo.lt publikacijos, kuriose skleistos melagienos COVID-19 tema:


“15min vertinimu, SAM informacija, jog nuo COVID-19 testų neįmanoma užsikrėsti nėra klaidinga, kaip kad rašoma minfo.lt ir ldiena.lt. Dar daugiau, CDC gaminti testai buvo skirti JAV vidaus rinkai, todėl negalėjo ir negali būti naudojami Lietuvoje.” (15min.lt, 2020-04-23)

“Kaip pažymima tekste, kuriuo naudojosi ir minfo.lt, duomenų žymėjimo neatitikimai išpūtė atliktų testų skaičių, ne testų rezultatus. Testų skaičius ir testų ar tyrimų rezultatai nėra tas pats. Tai reiškia, kad minfo.lt publikacijos antraštė – klaidinanti.” (15min.lt, 2020-06-16) Portale minfo.lt teigiama, esą „Europos Sąjungoje nuo kovido vakcinų mirė per 20,5 tūkstančio žmonių, 1,9 milijono gyventojų patyrė rimtus ir vidutiniškai rimtus sužalojimus“. Publikacijoje nurodoma, kad tokius duomenis skelbia „neigiamą vakcinų poveikį renkančios organizacijos VAERS ir „EudraVigilance“, kurios „kalba apie didžiulį mirčių ir sužeidimų nuo skiepų skaičių.“ Tai – netiesa.” (Delfi.lt, 2021-08-25)


“Kai visame pasaulyje vyksta masinis vakcinavimas COVID-19 skiepais, dėmesio centre yra visi šalutinių efektų ir mirčių atvejai. Kol mokslininkai tiria tiesioginį ryšį, melagienų skleidėjai nesnaudžia. Ši minfo.lt publikacija – ne išimtis.” (Delfi.lt, 2021-03-16)


“Portale minfo.lt paskleista žinutė apie tai, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) vakcinos nuo COVID-19 sukėlė 800 infarktų, tačiau šie duomenys neteisingi. Atsakingos institucijos iš tiesų sulaukė beveik 800 pranešimų, susijusių su širdies sutrikimais po vakcinacijos, tačiau visi šie atvejai šiuo metu tiriami ir negali būti tiesiogiai siejami su vakcinų poveikiu. (Delfi.lt, 2021-06-15)


Feisbuke skelbiama klaidinanti informacija neva JAV Filadelfijos miesto pareigūnai dėl kišimosi į šalies prezidento rinkimus sulaikė milijardierių George'ą Sorosą. Tai nėra tiesa.


„George'as Soros’as buvo suimtas ir šiuo metu yra federalinėje areštinėje Filadelfijoje. Pagal neseniai Pensilvanijos vakarinėje apygardoje pateiktą kaltinamąjį aktą, G. Soros’as įvykdė daugybę sunkių nusikaltimų prieš JAV prezidento rinkimus“, – skelbia tinklalapis minfo.lt.


Be suklastoto dokumento minfo.lt bei tinklalapyje nurodyti šaltiniai nepateikia jokių kitų įrodymų, pagrindžiančių skelbiamą informaciją. O Atviros visuomenės fondo (ang. Open Society Foundation) atstovai JAV žurnalistams teigė, kad teiginiai apie sulaikymą – pramanas.” (15min.lt, 2020-11-24)


„Portalas Minfo pastaruoju metu atvirai palaiko „Tarptautinį geros kaimynystės forumą“, kurį su bendražygiais įsteigė už šnipinėjimą nuteistas politikas Algirdas Paleckis. Jis organizaciją įsteigti sugebėjo jau sėdėdamas kalėjime. Minfo aktyviai dalijasi vaizdo įrašais su „forumo“ steigėjų prokremliškais pasisakymais. „Forumo“ lyderė Erika Švenčionienė Minfo paskelbta Minfo „naudingiausio visuomenei žmogaus“ rinkimų nugalėtoja.” (Siena.lt, 2022-10-09)Šis projektas finansuotas Open Information Partneship (OIP) lėšomis.


bottom of page