top of page

Propagandos sklaida pernai Kremliui kainavo 1,9 milijardo dolerių, biudžetas viršytas ketvirtadaliu


Kremliaus valdininkams ir propagandistams atvirai deklaruojant, kad informacija yra ginklas, lėšos iš šalies biudžeto dosniai dalijamos ne tik karinei pramonei, bet ir valstybinėms medijoms. 2022 m. Rusijos Federacija žiniasklaidos priemonėms skyrė maždaug 143 milijardus rublių (1,9 mlrd. JAV dolerių) iš valstybės biudžeto, o šiemet patvirtinta suma siekia 1,6 mlrd. JAV dolerių.


Tyrimą parengė Debunk.org analitikai Aleksandra Michałowska-Kubś and Jakub Kubś.Santrauka


  • 2022 m. Rusijos Federacija iš valstybinio biudžeto žiniasklaidai skyrė 1,5 mlrd. dolerių. Minėta suma tikriausiai buvo viršyta, nes 2022 m. lapkričio mėn. žiniasklaidai numatytas biudžetas praktiškai baigėsi. Mūsų skaičiavimais, valstybei priklausanti ar jos remiama žiniasklaida pernai išleido apie 1,9 mlrd. dolerių (143 mlrd. rublių), o perteklių tikriausiai padengė deficitas.

  • 2023 m. Rusija oficialiai skyrė 1,6 mlrd. dolerių propagandai, kad skleistų pro-kremliškus naratyvus šalies viduje ir už jos ribų. Didžioji dalis lėšų žiniasklaidai (daugiau kaip 51 proc.) vėl buvo skirta trims pagrindinėms agentūroms: VGTRK, RT (buvusi „Russia Today“) ir „Rossija Segodnia“.

  • VGTRK gavo 25,8 mlrd. rublių pro-kremliškam turiniui skleisti žiūrovams Rusijos viduje.

  • Palyginti su praėjusiais metais, RT finansavimas šiek tiek sumažėjo. Be to, dėl sankcijų, įvestų po Rusijos invazijos į Ukrainą, agentūra nutraukė transliacijas ES, Kanadoje, JAV ir Jungtinėje Karalystėje bei uždarė kai kuriuos biurus. Kita vertus, Kremlius ieško partnerių kitose rinkose: RT stiprina savo veiklą Serbijoje ir planuoja atidaryti biurą Afrikoje.

  • Rusijos gynybos ministerijos valdomam žiniasklaidos tinklui „Zvezda“ 2023 m. skiriamas finansavimas, palyginti su praėjusiais metais, beveik padvigubėjo.


Įvadas


Propaganda yra hibridinio karo pagrindas [1]. Alina Kabajeva, Putino „slaptoji sugulovė“ [2] ir Nacionalinės žiniasklaidos grupės (didžiausio privataus žiniasklaidos holdingo Rusijoje) prezidentė, neseniai tiesiogiai kalbėjo apie svarbų informacijos vaidmenį Kremliui. Ji palygino ją su tam tikra ginkluotės forma: „Šiandien, tokiomis sąlygomis, kuriomis gyvename ir kovojame už savo šalį, darbas su informacija yra tarsi karo ginklas [...]. Jis toks pat svarbus kaip Kalašnikovo automatas“. [3]


Remiantis daugybe įrodymų, užėmę tam tikrą Ukrainos teritoriją, rusų kariai pirmiausia atkerta vietos gyventojus nuo interneto ir apriboja prieigą prie informacijos, cenzūruoja turinį, nukreipdami interneto srautą per Maskvą [4]. Tokiais veiksmais siekiama, kad užkariautos teritorijos gyventojai atsidurtų „skaitmeniniame gete“ ir būtų priversti priimti tik Rusijos iškreiptą karo įvykių versiją [5]. Vienas iš pavyzdžių - 2022 m. pabaigoje Chersone įsteigta televizija „Tavria TV“. Propagandinė naujienų laida buvo sukurta skleisti tokioms vertybėms kaip „šeima, gėris, laimė ir meilė, žinoma, kartu su didele, vieninga Rusija“. Žurnalistai iš Sankt Peterburgo, Kaliningrado ir okupuoto Krymo atvyko į Chersoną, kad padėtų naujajam kanalui surasti „teisingus naratyvus“, t. y. okupuotose teritorijose gyvenantiems ukrainiečiams pristatyti, kad Maskva neva yra ne okupacinė jėga, o „geranoriška išvaduotoja, atnešusi Chersonui ekonominę gausą ir kultūrinį atgimimą, išgelbėjusi jo gyventojus nuo ukrainiečių nacių“. [6]


Apskritai Kremliaus kontroliuojamoje žiniasklaidoje valdžia deda daug pastangų, kad propagandos mašinai nepritrūktų finansinio kuro, ir naudoja visus įmanomus būdus, kad visuomenei būtų pateikta „teisinga nuomonė“ [7]. Žiniasklaidos armijoje nėra vietos diversantams, todėl valdžia išvalė šalį nuo visų nepriklausomų naujienų kanalų, kuriuos Kremlius apibūdino kaip „nepageidaujamas organizacijas“ ar „užsienio agentus“. Prieš taip įvardytus buvo imtasi represijų [8]. Dėl to nepriklausoma žiniasklaida arba visiškai nutraukė savo veiklą, arba persikėlė į užsienį [9]. Tuo pat metu valstybės finansuojamai žiniasklaidai taikomos papildomos apsaugos priemonės, pavyzdžiui, ji atleidžiama nuo pareigos informuoti apie užsienio subjektų (institucijų ar valstybių) finansavimą [10]. Tos žiniasklaidos priemonės, kurios liko Rusijoje, tarnauja Kremliui ir neturi pagrindo prieštarauti jo naratyvams.


Prieš metus pristatėme straipsnį apie valstybės finansuojamą Rusijos žiniasklaidą. Parodėme, kad pastaraisiais metais šios srities finansavimas gerokai išaugo ir pasiekė 1,5 mlrd. dolerių [11]. Mūsų tyrimas atskleidė, kad daugiausiai finansuojamos žiniasklaidos priemonės yra į užsienį orientuota RT (buvusi „Russia Today“) ir dvi į vidaus rinką orientuotos žiniasklaidos priemonės: Rusijos valstybinė televizijos ir radijo transliavimo kompanija (Vserosijskaja Gosudarstvennaja Televizionnaja i Radioveščatelnaja Kompanija, VGTRK) ir „Rossija Segodnia“. Šios trys medijos kartu gauna daugiau nei pusę metinio Rusijos žiniasklaidos priemonių finansavimo.


Kaip nurodyta ankstesnėje analizėje, 2022 m. pirmąjį ketvirtį - kai prasidėjo plataus masto invazija į Ukrainą - valstybinės žiniasklaidos išlaidos, palyginti su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, padidėjo tris kartus [12]. Tačiau oficialiame biudžete nėra informacijos apie išsamias išlaidas per visus 2022 m. [13]. Nuo tų metų vidurio valdžios institucijos nebeatskleidžia išsamios informacijos apie biudžeto išlaidas konkrečioms sritims ir apribojo išlaidų duomenų skelbimo formatą, remdamosi sankcijų spaudimu [14].


Vis dėlto informacija apie praėjusių metų išlaidas pagal sektorius, įskaitant žiniasklaidą, pateikiama Ekonomikos ekspertų grupės, analitinio centro, glaudžiai bendradarbiaujančio su Rusijos vyriausybe, interneto svetainėje [15]. Palyginus organizacijos kas mėnesį rengiamas analizes, galima susidaryti vaizdą apie praėjusių metų išlaidų žiniasklaidai pasiskirstymą. Kaip pastebėta, praktiškai visa 2022 m. federaliniame biudžete žiniasklaidai numatyta suma (115 mlrd. rublių) jau buvo išleista lapkričio mėnesį, o gruodžio mėnesiui liko palyginti labai maža suma (1 mlrd. rublių). Todėl tikėtina, kad kalbant apie išlaidas žiniasklaidai, biudžetas buvo gerokai viršytas.


Žiniasklaidos išlaidų padidėjimas yra bendros 2022 m. biudžeto tendencijos dalis. Kaip rašo ataskaitos autoriai: „Remiantis operatyviniais duomenimis, 2022 m. sausio-lapkričio mėn. federalinio biudžeto įvykdymo lygis buvo 102 proc.“. [16] Nors Ekonomikos ekspertų grupė nepateikė išsamių 2022 m. gruodžio mėn. duomenų, 2023 m. sausio mėn. ataskaitoje pateikiama informacija apie viso 2022 m. biudžeto vykdymą - išlaidos sudarė 31,1 mlrd. rublių, t. y. 25,7 proc. daugiau nei praėjusiais metais nominaliąja išraiška [17].

Comparison of Russia media expenditure by month in 2021 and 2022

Kaip matyti aukščiau pateiktoje diagramoje, didžiausi skirtumai tarp 2021 m. ir 2022 m. mėnesio išlaidų buvo vasario-kovo mėnesiais (328 proc. daugiau) ir spalio-lapkričio mėnesiais (beveik ketvirtadalis visų išlaidų). Pastaruoju laikotarpiu Rusijos žiniasklaida išleido 38 mlrd. rublių daugiau nei prieš metus. Apskritai 2022 m. sausio-lapkričio mėnesiais žiniasklaidos išlaidos padidėjo beveik 24 %, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Taip pat verta paminėti, kad nuo 2022 m. pabaigos Ekonomikos ekspertų grupė nustojo teikti išsamią informaciją apie išlaidų pasiskirstymą pagal valstybės finansuojamus sektorius. Tačiau ankstesniais metais gruodžio mėnuo buvo laikotarpis, kai žiniasklaida savo veiklai per mėnesį išleisdavo daugiausia pinigų, 2020-2021 m. gruodžio mėn. vidutinės išlaidos sudarė beveik 25 %. Darant prielaidą, kad ši tendencija išliks, galima apskaičiuoti, kad 2022 m. paskutinį mėnesį žiniasklaidai buvo išleista 28,8 mlrd. rublių (25 % iš numatyto 115 mlrd. rublių biudžeto). Praktiškai visa ši suma turėtų būti finansuojama iš deficito, nes nominaliai tuo metu iš biudžeto liko išleisti tik 1 mlrd. rublių. Šios prielaidos yra orientacinės, tačiau jos atitinka metų pabaigos išlaidų didėjimo tendenciją. Atsižvelgiant į gruodžio mėn. numatomas išlaidas, apytikslė suma žiniasklaidai 2022 m. sudarytų 143 mlrd. rublių (1,9 mlrd. JAV dolerių).


Minėtus apribojimus skelbti Rusijos Federacijos biudžeto duomenis iš dalies galima paaiškinti siekiu nuo piliečių nuslėpti deficitą, kuris 2022 m. siekė 3,3 trilijono rublių. Kartu verta atkreipti dėmesį į precedento neturintį išlaidų, kurios šių metų biudžete klasifikuojamos kaip slaptos, padidėjimą - 2023 m. kovo 24 d. duomenimis, jos sudarė apie trečdalį visų išlaidų (iš viso 2,4 trln. rublių). Valdžios institucijos manė, kad tai yra išlaidos, apie kurias visuomenė neturėtų žinoti, - tai didelės užsitęsusio karo išlaidos, reikalaujančios ir milžiniškų išteklių, ir aukų [18].


Kitose analizės dalyse nagrinėjamos Rusijos žiniasklaidos išlaidos 2023 m. Kadangi ši ataskaita yra ankstesnio tyrimo tęsinys, daugiausia dėmesio skyrėme didžiausių, valstybinių žiniasklaidos agentūrų finansavimui: VGTRK, RT, „Rossija Segodnia“, TASS ir „Zvezda“. Atlikdami analizę rėmėmės 2022 m. lapkričio 24 d. Valstybės Dūmos priimto įstatymo „Dėl 2023 m. federalinio biudžeto ir 2024 ir 2025 m. planavimo laikotarpio“ [19] duomenimis.


Bendrasis žiniasklaidos priemonių finansavimas 2023 m.


Rusijos finansų ministerijos duomenimis, 2023 m. bendrasis finansavimas žiniasklaidai padidėjo daugiau nei 4 mlrd. rublių ir iš viso siekė 119,2 mlrd. rublių [20] (1,6 mlrd. JAV dolerių) [21]. Remiantis ateinančių dvejų metų biudžeto prognoze, numatoma, kad žiniasklaidos finansavimas gerokai sumažės ir 2024 m. sieks 108,1 mlrd. rublių, o 2025 m. - 108,5 mlrd. rublių. Tačiau stebimos tendencijos rodo, kad Rusijos federalinio biudžeto prognozės ateinantiems dvejiems metams kiekvieną kartą yra gerokai nuvertinamos. Pavyzdžiui, 2023 m. biudžeto prognozė dėl žiniasklaidos finansavimo buvo 108 mlrd. rublių, t. y. faktiškai 11 mlrd. rublių mažiau, nei žiniasklaida iš tikrųjų gavo. Todėl gali būti, kad 2024-2025 m. pagrindinių Rusijos naujienų agentūrų finansavimo suma bus daug didesnė, nei parašyta projekte [22].


General funding RUB vs General funding USD

Nors propagandos mašina dabar veikia visu pajėgumu ir jai tikrai reikia išteklių, reikia atsižvelgti į keletą detalių. Pirma, kaip rašyta anksčiau, galutinė valdžios išlaidų žiniasklaidai suma nėra žinoma. Antra, reikia pažymėti, kad biudžetas šiam sektoriui metams bėgant nuosekliai didėjo, o Kremliaus naratyvai buvo skleidžiami lygiagrečiai, siekiant paruošti dirvą invazijai. Kita problema, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, yra minėtas pro-kremliškų agentūrų vykdomas žiniasklaidos rinkos monopolizavimas, prie kurio prisideda prieigos prie tarptautinės žiniasklaidos ir pasirinktų socialinės žiniasklaidos kanalų apribojimai [23], griežta cenzūra ir labai griežtas baudimas už bet kokį bandymą „skleisti melagingą informaciją apie Rusijos ginkluotąsias pajėgas ar pareigūnus“. Baudžiamojo kodekso 207 straipsnio 3 dalyje už tokius veiksmus numatyta iki 15 metų laisvės atėmimo bausmė. Verta priminti, kad pirmąją invazijos dieną Rusijos žiniasklaidos priežiūros agentūra „Roskomnadzor“ nurodė, kad vieninteliai priimtini informacijos šaltiniai bus tie, kuriuos pateiks valstybinės institucijos [24].


Taigi likusi Rusijos žiniasklaida turi visiškai laisvą veiklos lauką šalyje, nors, kita vertus, ji susiduria su tam tikrais sunkumais skleisdama dezinformaciją už jos ribų. Šiuo požiūriu įdomu pažvelgti į 2023 m. žiniasklaidai skirto biudžeto detales, lėšų paskirstymą įvairioms agentūroms, taip pat į bendrą pastarųjų padėtį. Toliau pateikiame masinės informacijos priemonių biudžeto pasiskirstymą tarp pagrindinių žiniasklaidos kanalų. Tolesniuose skirsniuose išsamiai aptarsime pasirinktus iš jų.share of funding between media outlets 2023


VGTRK


Analizę pradėjome nuo Visos Rusijos valstybinės televizijos ir radijo transliavimo kompanijos (VGTRK) - didžiausio Rusijos valstybinio žiniasklaidos holdingo ir pagrindinio vidaus propagandos ramsčio. Ji turi didelę įtaką formuojant viešąją nuomonę, nes nuo ryto iki vakaro transliuoja tiek internetu, tiek per televiziją, ir į piliečių sąmonę įskiepija Kremliaus užsakytus naratyvus [25].VGTRK Funding RUB vs VGTRK Funding  USD


Vis dėlto reikia pažymėti, kad Rusijoje televizijos, kaip pagrindinio informacijos šaltinio, populiarumas šiek tiek sumažėjo. Sociologinės tarnybos „Romir“ žiniasklaidos vartojimo tyrimo duomenimis, nuo 2022 m. vasario iki liepos mėnesio Rusijos gyventojai ėmė žiūrėti kur kas mažiau valstybinių televizijos kanalų, o didžiausių federalinių televizijos kanalų – „Pervyj Kanal“, „Rossija 1“ ir NTV – auditorija sumažėjo ketvirtadaliu. Prieš prasidedant invazijai, „Pervyj Kanal“ žiūrėjo 33,7 proc. gyventojų, o liepą jų sumažėjo iki 25,5 proc. Televizijos „Rossija-1“ aprėptis sumažėjo nuo 30,9 iki 23 proc., o NTV - nuo 21,1 iki 16,6 proc. [26]. Šias išvadas patvirtina „Levada“ centro duomenys, kurie atskleidė, kad po pavasario bangos Rusijos televizijos auditorija sumažėjo - 2022 m. balandį ją žiūrėjo 67 proc. gyventojų, o gegužę - 63. Kitų naujienų šaltinių populiarumas nepakito [27]. Pasak „The Moscow Times“, šis pokytis galėjo įvykti dėl to, kad vasario 24 d. Rusijai pradėjus karinę invaziją į Ukrainą federaliniai televizijos kanalai smarkiai sumažino pramoginio turinio dalį savo laidose ir padidino naujienų ir propagandinių laidų dalį [28]. Nepaisant šiek tiek sumažėjusio populiarumo, VGTRK finansavimas 2023 m. padidėjo 0,6 mlrd. rublių iki 25,8 mlrd. rublių (349,7 mln. JAV dolerių) [29].


Taip pat verta paminėti, kad prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą žiniasklaidos holdingas neteko daug svarbių užsienio rėmėjų. Iš rinkos pasitraukė daugiau kaip tuzinas užsienio bendrovių, kurios buvo vienos iš didžiausių Rusijos reklamos užsakovų (tarp jų „Reckitt Benckiser“, „PepsiCo“ ir „Nestle“, užėmusios atitinkamai trečią, ketvirtą ir aštuntą vietas pagal televizijos reklamos apimtis). Rusijos televiziją taip pat paveikė sankcijos, pavyzdžiui, gegužės mėnesį JAV Iždo departamentas uždraudė finansuoti Pirmąjį kanalą, „Rossija-1“ ir NTV bei teikti joms telekomunikacijų paslaugas [30].


Kita vertus, 25,8 mlrd. rublių, gautų iš biudžeto, vis dar išlieka milžiniška suma, kurios tikriausiai pakanka norimam poveikiui vietinei auditorijai palaikyti, taip pat propagandai skleisti Rusijos okupuotose teritorijose - paskelbta, kad VGTRK atidaro filialus Luhansko, Donecko, Chersono ir Zaporožės srityse [31].


RT (buvusi „Russia Today“)


Pagal finansavimą pirmaujanti agentūra yra RT (buvusi „Russia Today“), priklausanti Autonominei ne pelno organizacijai „TV-Novosti“ (ANO „TV-Novosti“). RT yra svarbiausias Kremliaus propagandos vamzdis, skirtas užsienio auditorijai. Agentūra yra žinoma dėl dezinformacijos skleidimo, Rusijos pasaulėžiūros propagavimo ir sąmokslo teorijų. Savo tinklu RT aprėpia visą pasaulį ir veikia 7 kalbomis (anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, arabų, rusų ir neseniai - serbų). RT taip pat valdo naujienų agentūrą „Ruptly“ ir turi biurus daugelyje pasaulio šalių, nors kai kurie iš jų buvo uždaryti prasidėjus plataus masto Rusijos invazijai į Ukrainą [32]. 2023 m. RT iš federalinio biudžeto skirta 26,3 mlrd. rublių, t. y. gerokai mažesnė suma nei praėjusiais metais (28,7 mlrd. rublių).


RT Funding RUB vs RT Funding USD

Prie to galėjo prisidėti keletas veiksnių. Dėl sankcijų, įvestų prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, RT nutraukė transliacijas Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, Kanadoje, JAV ir kitose šalyse [33]. Kalbant apie Europos Sąjungą, RT buvo uždrausta 2022 m. kovo 2 d. Sprendimą apibendrino Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen: „Neleisime Kremliaus apologetams lieti savo nuodingo melo, pateisinančio Putino karą, ir sėti susiskaldymo sėklų mūsų Sąjungoje“ [34]. Po ES draudimo, RT buvo pašalinta iš Jungtinės Karalystės eterio [35], o kovo pabaigoje Jungtinė Karalystė papildomai nubaudė ANO „TV-Novosti“ ir „Rossija Segodnia“ už Vladimiro Putino „melagingų naujienų ir naratyvų“ skleidimą [36]. Kanadoje sankcijų paketas tiesiogiai palietė RT, taip pat „Rossija Segodnia“, „Pervyj Kanal“, VGTRK ir TASS [37]. 2023 m. sausio mėn. dėl kito sankcijų paketo įšaldžius finansavimą galutinai buvo uždaryta „RT Prancūzija“, nes direktorė Ksenija Fiodorova pranešė, kad nebeįmanoma „tęsti mūsų veiklos“ [38]. Netrukus po to atėjo eilė ir „RT Vokietija“ [39].


Minėti organizaciniai pokyčiai, filialų uždarymas ir sankcijos galėjo lemti tai, kad bendrovė iš biudžeto gavo mažiau lėšų nei praėjusiais metais. Tačiau reikia pasakyti, kad dėl draudimo kai kuriose Vakarų šalyse padidėjo RT dalyvavimas kituose regionuose. RT ispanų kalba vis dažniau transliuojama pasaulio pietuose, ypač Lotynų Amerikoje ir Afrikoje. RT interneto svetainės duomenimis, kanale dirba 200 ispanakalbių darbuotojų, o korespondentai, be kita ko, dirba Karakase (Venesuela), Havanoje (Kuba) ir Buenos Airėse (Argentina) [40]. RT ispanakalbį profilį socialiniame tinkle „Facebook“ seka 16 mln. žmonių, nors kitose socialinėse platformose, pavyzdžiui, „Twitter“ (3,4 mln. sekėjų) ar „Telegram“ (168 tūkst.), jo auditorija mažesnė [41]. Verta pabrėžti, kad agentūra planuoja atidaryti savo pirmąjį biurą ir Pietų Afrikoje [42].


Be to, RT plėtoja savo veiklą ir naujuose Europos regionuose. Agentūra jau įžengė į Serbijos rinką nacionaline kalba, o ne vėliau kaip 2024 m. planuojama pradėti transliuoti „RT Balkanai“. Naujienų kanalui vadovaus naujienų agentūros „Sputnik“ redaktoriaus dukra Jelena Milinčič. RT vyriausioji redaktorė Margarita Simonjan rašė „Telegram“: "Pradėjome RT veiklą Balkanuose. Nes Kosovas yra Serbija" [43].


Dabar Rusija stengiasi prisistatyti kaip pasaulinio „anti-kolonijinio judėjimo“ lyderė, sutelkdama savo „minkštąją galią“ į buvusias kolonijas, posovietinę erdvę ir mažiau turtingas Europos šalis. Didėjant Kremliaus pastangoms daryti įtaką Pietų Amerikos, Afrikos ir Azijos auditorijai, itin svarbu stebėti Rusijos propagandos kanalus šiuose regionuose [44].


Comparison of funding for VGTRK and RT RUB vs USD

„Zvezda“, TASS ir „Rossija Segodnia“


Atlikdami analizę taip pat stebėjome kitų trijų didžiųjų Rusijos propagandos rinkoje veikiančių žiniasklaidos agentūrų finansavimą: „Zvezda“, TASS ir „Rossija Segodnia“.Comparison of funding russia media ZVEZDA TASS and Rossiya


Kalbant apie „Rossija Segodnia“, 2023 m. finansavimas yra toks pat kaip ir ankstesniais metais - 9,4 mlrd. rublių. Čia verta priminti, kad ši agentūra siejama su tokiais pavadinimais kaip „Sputnik“ ir „Ria Novosti“, kuriems, kaip minėta, buvo pritaikytos sankcijos dėl Rusijos karo Ukrainoje. Kalbant apie TASS, tai viena iš labiausiai cituojamų Rusijos naujienų agentūrų, kasdien šešiomis kalbomis skelbianti beveik tris tūkstančius turinio publikacijų [45]. Jos biudžetas 2023 m. padidėjo iki 4,7 mlrd. rublių. Remiantis biudžeto įstatymu, finansavimo pokytį daugiausia lėmė didesnės sumos skyrimas agentūros modernizavimui.


Labiausiai intriguojanti detalė, nors karo Ukrainoje kontekste nestebinanti, yra „Zvezda“ skirtas finansavimas - 2023 m. jai skirta 3,5 mlrd. rublių (47,4 mln. JAV dolerių). Palyginti su ankstesniais metais, suma padidėjo 1,6 mlrd. rublių, o tai reiškia, kad Rusijos gynybos ministerijos valdomai žiniasklaidos agentūrai skiriamos lėšos padidėjo beveik dvigubai. Staigus augimas atspindi bendrą Rusijos karinio sektoriaus tendenciją. Užsitęsę karo veiksmai lėmė staigų karinių išlaidų valstybės biudžete padidėjimą - rugsėjo viduryje Finansų ministerija paskelbė, kad iki metų pabaigos jos padidės 1,45 trilijono rublių (45 proc.) daugiau nei nustatyta biudžeto įstatyme. Apskritai 2022 m. visos Rusijos karinės išlaidos gali siekti 5 proc. BVP, o tai yra didžiausias lygis per visą posovietinį laikotarpį. Tačiau, kaip pažymėjo ekonomistas Sergejus Aleksašenka, kadangi visos gynybos išlaidos Rusijoje yra įslaptintos, agresijos prieš Ukrainą išlaidos galėjo būti dar didesnės [46].


Natūralu, kad karo metu karinei agentūrai reikia daugiau lėšų veiklai, tačiau įdomu tai, kad pačios televizijos stoties „Zvezda“ (kuri yra tik agentūros dalis) programa nėra labai įspūdinga ir daugiausia susideda iš senų filmų ir serialų, rodomų po kelias serijas iš eilės.


Išvados


Kaip matyti iš straipsnio, nepaisant prieš Ukrainą vykdomo karo (arba dėl jo), Rusija nenustojo pumpuoti pinigų į savo žiniasklaidą. Šiemet Maskva oficialiai ketina propagandos agentūroms išleisti 1,6 mlrd. dolerių. Tačiau, kaip rodo 2022 m. finansavimo pavyzdys, galutinė suma, kurią ketinama išleisti žiniasklaidai, gali būti gerokai didesnė.


2023 m. VGTRK gavo 25,8 mlrd. rublių pro-kremliškiems naratyvams Rusijos žmonėms skleisti. Tarp kitų propagandos priemonių, tokių kaip TASS ir „Rossija Segodnia“, palyginti didelį finansavimą gavo ir Rusijos gynybos ministerijos valdoma agentūra „Zvezda“ - jos biudžetas, palyginti su prieškario laikotarpiu, padidėjo beveik dvigubai. Atrodo, kad panašius sprendimus lėmė supratimas, jog, visuomenei nuolat neperšant melagingų pranešimų ir tikrojo karo vaizdo bei pasekmių nepakeičiant banalybėmis ir propaganda, žmonės Rusijoje gali nustoti remti didžiulius finansinius išteklius naudojančią jėgą, kad masiškai siųstų į mirtį kitus sūnus, tėvus ir vaikaičius.


Kita vertus, į užsienio šalis nukreipta propaganda yra svarbi kuriant paramą Rusijai tarptautinėje arenoje, ypač siekiant rasti naujų partnerių. Ši kova ypač svarbi, nes Vakarai sankcijomis bando izoliuoti Kremlių - pagrindinis į užsienį orientuotas propagandos vamzdis RT susidūrė su transliavimo nutraukimu daugelyje šalių. Kita vertus, agentūra ieško naujų partnerių kitose rinkose ir labai domisi Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos informacinės įtakos sferomis.


Šių metų analizė pakartoja ankstesnes išvadas - propaganda yra gyvybiškai svarbi Rusijos režimui, ji kuria vieną iš pagrindinių Kremliaus išlikimo ramsčių ir palaiko paramą Vladimirui Putinui. Nors žiniasklaida yra ginklas, naudojamas kare, reikėtų nepamiršti vieno labai svarbaus fakto – Rusija niekada nesirinko taikos.


Šaltiniai


[1] See e.g.: Disinformation and Russia’s war of aggression against Ukraine. Threats and governance responses, Organisation for Economic Co-operation and Development, November 3, 2022, https://bit.ly/3K9hNAS (accessed 31.03.2023).

[2] The EU has imposed sanctions on Kabayeva, as she “is the Chairwoman of the Board of Directors of the National Media Group (NMG), a holding that owns large stakes in almost all major Russian federal media that reproduce the Russian Government propaganda. She is a former Russian gymnast and a former member of the State Duma. She is closely associated with President Vladimir Putin.” Kabayeva was also sanctioned by the United Kingdom and United States, B. Moens, EU sanctions Putin’s alleged girlfriend Alina Kabaeva, Politico, June 3, 2022, https://politi.co/3Kabo9H (accessed 31.03.2023). A group of investigative journalists operating within the Proekt agency (declared by the Russian authorities to be a ‘undesirable organisation' and its journalists to be 'foreign agents') investigated Putin's secret links and interests, including connections with Kabayeva, see: M. Maglov, R. Badanin, M. Rubin, Iron Masks. Final season, Проект, February 28, 2023, https://bit.ly/3nmZ6Sy/ (accessed 31.03.2023).

[3] I. Berman, For Russia, Information Is As Valuable As an Army of Tanks, Newsweek, February 14, 2023, https://bit.ly/3JFqnr3 (accessed 31.03.2023). See also e.g.: Disinformation and Russia’s war of aggression against Ukraine. Threats and governance responses, Organisation for Economic Co-operation and Development, https://bit.ly/3K9hNAS (accessed 31.03.2023).

[4] A. Satariano, S. Reinhard, How Russia Took Over Ukraine’s Internet in Occupied Territories, The New York Times, August 9, 2022, https://nyti.ms/3Mnwz9Z (accessed 31.03.2023).

[5] I. Koshiw, Russia accused of trying to use TV to create Ukraine ‘digital ghetto’, The Guardian, February 17, 2023, https://bit.ly/3ZIGNVq (accessed 31.03.2023).

[6] S. Walker, P. Sauer, ‘Tavriya TV will promote happiness and love’: Russia opens station in occupied Kherson, The Guardian, August 27, 2022, https://bit.ly/3ZJAC3z (accessed 31.03.2023).

[7] As Russia's Invasion Of Ukraine Nears The One-Year Mark, Kremlin Keeps Pro-War Symbols Prominently In View, Radio Free Europe/Radio Liberty, February 12, 2023, https://bit.ly/3mgPRmL (accessed 31.03.2023).

[8] Another black day for media and free speech in Russia (version iv, 10.03.23), EUvsDisinfo, https://bit.ly/3GdY2am (accessed 31.03.2023). See also: One year on, Russian media survive mass repression, International Press Institute,

(accessed 31.03.2023).

[9] One of the last remaining was The Bell, which the Russian government blocked access to in February this year, Russia blocks access to The Bell news website, Reuters, February 19, 2023, https://reut.rs/3ZBZnhO (accessed 31.03.2023).

[10] М. Иванов, М. Истомина, Г. Казакулова, Е. Мухаметшина, Государственные СМИ смогут не отчитываться об иностранном финансировании, Vedomosti, October 20, 2021, https://bit.ly/3zTSZbk (accessed 31.03.2023).

[11] A. Michałowska-Kubś, J. Kubś, Coining lies. Kremlin spends 1.5 Billion per year to spread disinformation and propaganda, Debunk.org, https://www.debunk.org/coining-lies-state-budget-financing-of-russian-propaganda (accessed 31.03.2023).

[12] Миллиарды на пропаганду. Расходы бюджета на госСМИ подскочили втрое на фоне войны, The Moscow Times, April 12, 2022, https://bit.ly/3JY7oGe (accessed 31.03.2023). Only EUvsDisinfo itself has made available a database of 15170 cases of pro-Kremlin disinformation (with debunking) that have been spread since 2015 in different countries, see: Disinfo database, EUvsDisinfo, https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/ (accessed 31.03.2023). See also: K. Chawryło, Weapons of mass deception. Russian television propaganda in wartime, Centre for Eastern Studies, May 6, 2022, https://bit.ly/3m2rg52 (accessed 31.03.2023).

[13] Website of the Russian Ministry of Finance, https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/execute (accessed 31.03.2023).

[14] И. Ткачёв, Ю. Волкова, Минфин в связи с санкциями засекретил расходы бюджета по направлениям, RBC, June 14, 2022, https://bit.ly/3M6DeFk (accessed 31.03.2023). “The sanctions applied against the Russian Federation differ in the mechanism of their action and the degree of negative consequences. In connection with the pressure exerted by the United States, the EU, Great Britain and other unfriendly states on the Russian Federation and individuals, it became necessary to partially restrict the dissemination of information, including the formation of budget reporting. This will help minimize the risk of additional sanctions,” Минфин частично ограничит распространение данных о формировании бюджетной отчетности, ТАСС, 14 June, 2022, https://bit.ly/40hMTfX (accessed 31.03.2023).

[15] Экономическая экспертная группа, http://www.eeg.ru/ (accessed 31.03.2023). The Economic Expert Group (EEG ) is an independent think tank on macroeconomics and public finance. According to their website: “Since its inception to the present, the EEG has been constantly working in close contact with the government (primarily the Ministry of Finance and the Ministry of Economic Development), the Central Bank and the Presidential Administration.” For example, the February 2023 expenditure report can be found at this link: http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2023_03.pdf (accessed 31.03.2023).

[16] Economic Expert Group, Обзор Экономических Показателей, December 2022, p. 24, https://bit.ly/3MpqgTj (accessed 31.03.2023).

[17] Economic Expert Group, Обзор Экономических Показателей, January 2023, p. 22, https://bit.ly/3ZWd0J2 (accessed 31.03.2023).

[18] И. Ткачёв, Треть расходов бюджета пришлась на закрытые статьи, RBC, March 28, 2023, https://bit.ly/3TX1OKP (accessed 31.03.2023).

[19] Federal Law, 05.12.2022, No. 466-FЗ, “О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов”, https://bit.ly/40uCjSW (accessed 31.03.2023).

[20] “Федеральный закон от 05.12.2022 № 466-ФЗ…”, op.cit., p. 1288. A known problem with Kremlin finances is that the amounts differ depending on the source providing the information. In the Federal Law the general amount for mass media is 119.2, however in the publication ‘Budget for citizens’ of the Russian Ministry of Finance - it is 119.7 billion RUB, Бюджет для граждан. к федеральному закону о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Moskwa 2022, https://bit.ly/3JjcvCv accessed 31.03.2023). On the other hand, TASS agency announced is as 118.1 billion RUB, Финансирование СМИ составит более 335 млрд рублей в 2023-2025 годах, ТАСС, https://bit.ly/3GnAjVb (accessed 31.03.2023).

[21] In this analysis, the ruble's exchange rate against the dollar was converted as of January 1 of a given year using the OANDA currency calculator: https://www.oanda.com/bvi-en/ (accessed 31.03.2023).

[22] Compare: Бюджет для граждан. к федеральному закону о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,publication of the Ministry of Finance of the Russian Federation, Moscow 2021, https://bit.ly/3JsS3PP (accessed 31.03.2023).

[23] Due to the invasion of Ukraine, Russia has blocked access to websites of media outlets including the BBC, Radio Free Europe/Radio Liberty, Voice of America, Deutsche Welle. Also social media channels like Facebook, Instagram or Twitter were blocked, among others, for “discrimination against Russian media”. The aforementioned channels are making efforts to enable circumvention of censorship, see: R. McMahon, Russia Is Censoring News on the War in Ukraine. Foreign Media Are Trying to Get Around That, Council on Foreign Relations, March 18, 2022, https://on.cfr.org/43gel0c (accessed 31.03.2023).

[24] Another black day…, op. cit.

[25] According to the holding site, the total amount of original content of all VGTRK resources is 160,000 hours per year, https://vgtrk.ru/about (accessed 31.03.2023).

[26] Аудитория гостелеканалов в России сократилась на четверть, Radio Svoboda, August 22, 2022, https://bit.ly/3yTyVFx (accessed 31.03.2023).

[27] Источники информации: Москва и Россия, Levada Center, July 15, 2022, https://bit.ly/3Z8ymSU (accessed 31.03.2023).

[28] Россияне устали от пропаганды: аудитория государственного ТВ рухнула на 25%, The Moscow Times, August 22, 2022, https://bit.ly/3GriEMh (accessed 31.03.2023).

[29] On the margin, it is worth mentioning that the last financial report posted on the VGTRK website is from 2021, https://vgtrk.ru/info (accessed 31.03.2023).

[30] U.S. Treasury Takes Sweeping Action Against Russia’s War Efforts, U.S. Department Of The Treasury, May 8, 2022, https://bit.ly/43j3530 (accessed 31.03.2023).

[31] This was announced by the media of the self-proclaimed republics, including the Lugansk Information Centre, see: ВГТРК открывает свои отделения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, October 24, 2022, Lugansk Information Centre, https://bit.ly/3KfvIa3 (accessed 31.03.2023).

[32] Between 2015 and July 2022, EUvsDisinfo published 1055 reports connected with disinformation spread by RT in all languages, see: Disinfo database, op. cit.

[33] In the US, the pro-Kremlin channel ceased broadcasting in March 2022, after its main production company was shut down due to "unforeseen business interruption events", J. Barr, RT America goes off the air amid backlash to Kremlin-funded media, The Washington Post, March 3, 2022, https://wapo.st/40jVFuh (accessed 31.03.2023). See also: A. Sherman, Russia-backed cable news station RT America shuts down operations immediately amid Ukraine invasion, https://cnb.cx/3mUGZ6h (accessed 31.03.2023).

[34] Ukraine: Sanctions on Kremlin-backed outlets Russia Today and Sputnik, European Commission website, https://bit.ly/3lmrt2B (accessed 31.03.2023). See also: website of the European External Action Service's East StratCom Task Force, https://euvsdisinfo.eu/ (accessed 31.03.2023).

[35] L. O'Carroll, J. Waterson, Russian-backed RT channel to lose Sky TV slot in UK within 24 hours, March 1, 2022, https://bit.ly/3LE8Z8r (accessed 31.03.2023).

[36] W. James, Britain sanctions Russian media, targeting disinformation, March 31, 2022, https://reut.rs/3JYUUBv (accessed 31.03.2023).

[37] Canada imposes new sanctions on Russian TV, media and head of Russian Orthodox Church, Global News, July 8, 2022, https://bit.ly/3ndCmEI (accessed 31.03.2023).

[38] La chaîne d’information russe RT France annonce sa «fermeture», Le Monde, January 21, 2023, https://bit.ly/3ZUuAxX (accessed 31.03.2023).

[39] M. Killeen, RT Germany to shut down following latest EU sanctions, Euractiv, February 6, 2023, https://bit.ly/3lpscAg (accessed 31.03.2023). It's worth mentioning here that sanctions can be easily circumvented - not only using VPNs, but also selected video sharing platforms. In Germany, for example, RT can be easily accessed through one of the popular platforms, see, for example, https://bit.ly/3KCwmgL.

[40] J. Ospina-Valencia, Russia's propaganda war in Latin America, Deutsche Welle, April 13, 2022, https://bit.ly/3JQ60J2 (accessed 31.03.2023).

[41] “RT en Español is more successful than any of the other services of RT”, see more: G. Kahn, Despite Western bans, Putin’s propaganda flourishes in Spanish on TV and social media, Reuters Institute for the Study of Journalism, March 30, 2023, https://bit.ly/3zpsCd0 (accessed 31.03.2023).

[42] A. Sguazzin, Banned in Europe, Kremlin-Backed RT Channel Turns to Africa, Bloomberg, July 22, 2022, https://bloom.bg/3zFucHW (accessed 31.03.2023).

[43] RT Launches Local Website, Broadcasting in Serbia, The Moscow Times, November 15, 2022, https://bit.ly/3ZWMMXJ (accessed 31.03.2023).

[44] А. Перцев, В Кремле решили, что Россия должна возглавить мировое «антиколониальное движение», утверждают источники «Медузы». Его идеология: Америке — ***** На это собираются выделить миллиарды рублей, Meduza, November 11, 2022, https://bit.ly/3yVHOOW (accessed 31.03.2023).

[45] TASS website, https://bit.ly/400L5rd (accessed 31.03.2023). As written on the agency's website, “In 2022, more than 2.9 million content items in various formats were provided across all TASS platforms.”

[46] S. Aleksashenko, Enough money to keep the war going, Re: Russia, December 7, 2022, https://bit.ly/411xiC0(accessed 31.03.2023).bottom of page