top of page

„Facebook“ vykdomas turinio moderavimas kaip dar vienas ginklas Rusijos karo Ukrainoje kontekste

Nuo karo Ukrainoje pradžios visuomenės aktyvistai, nuomonių lyderiai, žurnalistai ir paprasti pilietiški žmonės pastebėjo nemažai „Facebook“ paskyrų blokavimų dėl tariamo bendruomenės gairių pažeidimo. Neretu atveju apribojimai paveikia ne tik paramos rinkimą, bet ir informacijos sklaidą – du gyvybiškai svarbius dalykus vykstant karui. Todėl iškilo klausimas, kiek lanksčiai „Facebook“ turinio moderavimo politika buvo pritaikyta karo Ukrainoje sąlygomis?


Duomenų apžvalgą parengė:


Debunk.org analitikas Mykolas Kralikas ir vyr. analitikė Laima Venclauskienė.


Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto tyrėjai doc. dr. Vincas Grigas, doc. dr. Daiva Siudikienė, prof. dr. Andrius Šuminas ir asist. dr. Justina Zamauskė.PROBLEMOS AKTUALUMAS


Nuo 2022 m. vasario 24 d. Lietuvos visuomenės veikėjai ir organizacijos karinei, humanitarinei ir kitokiai paramai Ukrainos žmonėms surinko ne mažiau kaip 53,8 mln. „Facebook“ tapo neatsiejama paramos rinkimo grandimi ir leido fondams bei aktyvistams greičiau reaguoti į gavėjų poreikius, dalintis informacija apie tai, kiek paramos surinkta ir kur ji nukeliauja. Tačiau turinio moderavimo politika iškėlė rimtų klausimų. Nuo pat karo Ukrainoje pradžios pastebima daug Lietuvos vartotojų nusiskundimų, jog jų įrašai, kuriais yra renkama arba išreiškiama parama Ukrainai, arba išsakoma nuoskauda dėl šalies agresorės veiksmų, yra nepagrįstai pašalinami, o autorių paskyros – apribojamos.


Turinio moderavimo spragų poveikis tampa ypač akivaizdus, kai užblokuojamos didelės paskyros. „Meta“ duomenimis, 2022 m. pasaulyje skaičiuota 2 910 000 000 aktyvių „Facebook“ vartotojų (Statista, 2023), o 2,81 mln. gyventojų turinčioje Lietuvoje šiuo socialiniu tinklu naudojasi net 2,1 mln. žmonių. Taigi, kai užblokuojama 200 000 sekėjų turinti paskyra ar puslapis, pasauliniu mastu tai gali atrodyti kaip nedidelis skaičius, tačiau Lietuvoje tai reikštų, kad paskyrą seka kas dešimtas „Facebook“ vartotojas.


Peržvelgus vartotojų atsiųstus paskyrų ribojimo ar blokavimo pavyzdžius galima teigti, kad „Facebook“ šiems Ukrainą palaikiusiems puslapiams ar paskyroms skyrė nuobaudas už tam tikrų raktažodžių vartojimą. Tačiau turinio moderavimo taisyklės akivaizdžiai taikomos nenuosekliai – galima pastebėti, tuos pačius žodžius naudojančios pro-rusiškas žinutės ir dezinformaciją skleidžiančios paskyros, grupės, ar puslapiai, ne visada yra pastebimi ir nubaudžiami.


Netikros paskyros, iš kurių plėtojamas Rusijos propagandinis naratyvas, taip pat nėra blokuojamos, nors karo propaganda Lietuvoje yra draudžiama įstatymais. Surinkti duomenis rodo turinio moderavimo problemas, todėl kyla klausimų, kaip „Facebook“ mechanizmai veikia praktikoje – ar šios problemos kyla dėl moderavimo politikos spragų, jų netinkamumo karo sąlygomis, o galbūt dėl kryptingai veikiančių vartotojų gebėjimų išnaudoti šias spragas vykdant kenkėjišką veiklą.


Turinio kontrolė, dėl kurios stokos „Facebook“ ypač kritikuotas COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kai sklido itin daug netikros informacijos bei skleista neapykanta gydytojams ir tyrėjams, atrodė kaip tinkama ir reikalinga priemonė. Trumpalaikėje perspektyvoje įvesta galimybė labiau kontroliuoti turinį atrodė kaip pozityvus dalykas. Ilgesnėje perspektyvoje, susidūrus su tokiu destruktyviu reiškiniu kaip karas Ukrainoje, šie ribojimai praktikoje pasireiškė nenumatytais ir įprastą informacijos sklaidą demokratinėse visuomenėse trikdančiais aspektais.


Šios ataskaitos tikslas – pristatyti atliktų atvejų analizę ir išryškinti sistemines „Facebook“ turinio moderavimo problemas, kurios sudaro pagrindą įvairiais būdais trikdyti bendruomenių, išreiškiančių palaikymą ir renkančių paramą Ukrainai, veiklą. Ataskaita apie esamos problemos mastą parengta išanalizavus Debunk.org surinktus duomenis apie konkrečių įrašų ir paskyrų blokavimo atvejus „Facebook“. Tyrimu buvo siekiama identifikuoti Lietuvos „Facebook“ vartotojų paskyrų apribojimų priežastis ir pobūdį, įvertinant šios bendruomenės standartų veikimą karo sąlygomis.


Tyrimo metodika apima pranešimų dėl vartotojų paskyrų blokavimo analizę ir kritinę „Facebook“ politikos ir bendruomenės standartų analizę.


DUOMENŲ APŽVALGA


Apribojimų datos


Tiriamas laikotarpis: 2022/02/24 – 2022/12/31. Anksčiausias ribojimo atvejis, kurių viso šiai apžvalgai išnagrinėjome 131, 2022/02/26, vėliausias 2022/12/30. Ribojimų dažnių pasiskirstymą pagal mėnesius pateikiame žemiau esančiame grafike.


grafikas duomenu apžvalga aprimojimų datos

Matome, jog respondentai dažniausiai pateikė ribojimų atvejus, kurie buvo paskirti gruodžio mėnesį (38 atvejai). Galimos to priežastys: a) apklausa buvo paskelbta gruodžio 14 d. ir žmonės siuntė naujausius blokavimo atvejus; b) gruodžio 14 d. ribojimų pavyzdžių savo FB sienoje paprašė ir Andrius Tapinas, o tarp pateiktų atvejų yra tokių, kur nurodoma, jog paskyra buvo blokuota po ribojimų pavyzdžių pasidalijimo po A. Tapino ar Debunk.org įrašais apie renkamus pavyzdžius.


Didesniam ribojimų atvejų skaičiui 2022 m. antroje pusėje taip pat galimai turėjo įtakos tai, kad respondentai pateikė naujausius atvejus ir ekrano kopijas. Tarp praėjusių metų pirmosios pusės ribojimų atvejų išsiskyrė balandis (dukart didesnis skaičius nei bet kurio kito šio laikotarpio mėnesio nuo karo pradžios). Iš 8 užfiksuotų atvejų, 3 buvo susiję su informacijos (dalinimasis fotografijomis) apie žudynes Bučoje sklaida. Du atvejai buvo kvalifikuoti kaip „smurto vaizdai“ ir vienas - kaip „nuogumas ar seksualinė veikla”, skirti apribojimai iki trijų dienų.


Meta Facebook Įrašas apie žudynes Bučoje

2022 m. balandžio pradžioje „Meta“ sulaukė kritikos dėl to, kad, jos teigimu, automatizuotos sistemos, ieškančios smurtinių vaizdų „Facebook“ ir „Instagram“ tinkluose, blokavo #bucha ir #buchamassacre saitažymes, taip primenant žmogaus teisių grupių kritiką nukreiptą į „Meta“ požiūrį į smurtinio turinio šalinimą konfliktų metu: dėl praktikos po 90 dienų ištrinti duomenis iš serverių pašalinami svarbūs karo nusikaltimų įrodymai.


Skiriamas apribojimų laikas


Už šį 131 neįtikusį įrašą buvo skiriami apribojimai ir įspėjimai „Facebook“ paskyroms ar puslapiams. Žemiau pateikiame šių skiriamų apribojimų trukmės dažnių lentelę. Be šioje lentelėje esančių atvejų, dar 12 apribojimo trukmės nustatyti nepavyko, 4 atvejais - blokuoti įrašai buvo grąžinti (apribojimai panaikinti), 2 atvejais buvo apribota prieiga prie reklamos, po kartą - paskyra suspenduota bei puslapis išjungtas.

Apribojimų trukmę nustatėme iš atsiųstų ekranų kopijų ar pačių respondentų pateiktų atsakymų. Tarp pačių respondentų pateiktų atsakymų buvo atvejų, kai buvo nurodoma ne visas ribojimo trukmės laikas, o tik likusi jo dalis. Tokiais atvejais respondentų trukmę užfiksavome tokią, kuri yra artimiausia „Meta“ ribojimų politikoje nurodytoms ribojimų trukmėms (0, 1, 3, 7, 30 d.), - pvz., įrašytas 29 d. konvertavome į 30 d.


grafikas skirtas apribojimo laikas dienomis vs atvejų skaičius

Iš šių kombinuotų duomenų pastebime, jog 0, 1, 3, 7 ir 30 dienų ribojimų seka iš esmės atitinka „Meta“ pateikiamą savo ribojimų politikos paaiškinimą[1], pagal kurį ribojimų laikas priklauso nuo to, ar Facebook vartotojas buvo nusižengęs anksčiau. „Meta“ aiškinime taip pat teigiama, jog priklausomai nuo to, kaip stipriai turinys pažeidė taisykles, gali būti skiriami ir kiti stipresni ar ilgesni apribojimai.


Verta paminėti, kiek labiau išsiskiriantį 60 d. ribojimą. Iš ekrano kopijų nustatėme, jog vienu atveju ši trukmė buvo skirta ribojimui „Negalėjote pradėti ar prisijungti prie jokių skambučių“, o kitu atveju ribojimui „Įrašai bus perkelti žemiau sklaidos kanale“. Tačiau nežinome, ar šiais dvejais atvejais tai pačiai ar kitai trukmei nebuvo skirti ir kiti ribojimai, pvz., grupės veiklos apribojimai.


Taip pat pastebėjome bent 2 atvejus, kada šalia įprastų ribojimų, kurių trukmė 30 d., buvo skirtas ir papildomas 60 d. ribojimas „Įrašai bus perkelti žemiau sklaidos kanale“.


Iš gautų duomenų taip pat negalime nustatyti, kiek ribojimų laikas priklauso nuo to, ar vartotojas yra nusižengęs anksčiau, kadangi dažniausiai nematome visos respondento gautų ribojimų istorijos. Tai reiškia, jog pvz., dažniausiai negalime nustatyti, ar respondento gautas 30 d. ribojimas yra skirtas dėl „Facebook“ bendruomenės standartų pažeidimų sunkumo konkrečiu atveju ar dėl to, jog respondentas seniau buvo gavęs nuobaudų už kitus įrašus, kurie galėjo būti ir visiškai nesusiję su Ukraina.


Nepaisant šių trūkumų, matome, jog pagal turimos imties duomenis dažniausias - 30 d. trukmės apribojimas (57 atvejai iš 131). Keli iš šios trukmės apribojimų liečia turinį, susijusį su Ukrainos „Azov“ pulku, mat tik 2023 m. sausio pabaigoje, prabėgus beveik metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, „Meta“ nebelaiko „Azov“ pulko "pavojinga organizacija". Tai reiškia, kad „Azov“ pulko nariai galės turėti paskyras „Meta“ platformose, o kitų naudotojų paskelbtas turinys apie pulką nebebus šalinamas, kaip tai atsitiko čia pateiktame pavyzdyje.


Facebook Įrašas užblokuotas

Facebook Įrašas Praeities žvalgas užblokuotas

Verta pailiustruoti ir išsiskiriančius neterminuotų apribojimų atvejus: 1 paskyra ir 1 puslapis („Praeities žvalgas“) buvo visiškai uždaryti, o 2 Facebook reklamų paskyros prarado teisę reklamuotis „Facebook“ platformoje. Naujai sukurtas „Praeities žvalgo” puslapis šios apžvalgos rašymo metu nebėra suspenduotas, o Šarūnas Jasiukevičius, pats žinomas „Praeities žvalgo“ pseudonimu toliau renka lėšas karo niokojamai ir kovojančiai su agresoriumi Ukrainai.


Š. Jasiukevičiaus pastebėjimu, „Feisbuke pastaruoju metu būnu neužblokuotas kokias keturias ar penkias dienas, tada vėl mėnesiui blokuojamas“. Šio puslapio atveju, „Facebook” teigė, jog nebuvo laikomasi šio socialinio tinklo bendruomenės standartų dėl ginklų, gyvūnų ir kitų reguliuojamų prekių.


Galiausiai, iš visų pateiktų atvejų „Facebook“ po gautų apeliacijų tik 4 kartus pakeitė savo sprendimą. Tiesa, taip gali būti ir dėl to, jog respondentai tiesiog nesiuntė atvejų, kai blokuoti įrašai buvo atkurti.


Apribojimų įvedimo priežastys


„Meta” pateikiama blokavimo priežastis. „Neapykantą kurstanti kalba” buvo nurodoma kaip priežastis, dėl kurios įvedami apribojimai atlikti veiksmus „Facebook“ paskyroje 76 atvejais iš 131 išnagrinėto (dar trimis atvejais ši priežastis buvo pateikiama papildant ją kaip „Neapykantą kurstanti kalba ir įžeidimai” ir dukart – „Neapykantą kurstanti kalba ir žeminimas“). Antra labiausiai paplitusi apribojimų įvedimo priežastis – „Neatitiko bendruomenės standartų” (31 atvejis).

grafikas Facebook blokavimo priežastis

Išnagrinėję surinktus „Facebook“ apribojimų atvejus, išgryninome kelias hipotetinių raktažodžių ir/ar prasminių jungčių grupes: jų vartojimas galimai iššaukė skirtų apribojimų skyrimą ar ženkliai prie to prisidėjo. Čia pateikiamoje lentelė atspindi dažniausiai atsikartojusių elementų rikiuotę, kurios pirmoje vietoje – žodžio „kacapas“ formos.


grafiką įtrauktos visos jame atvaizduotų raktažodžių form
Į grafiką įtrauktos visos jame atvaizduotų raktažodžių formos

Po jų rikiuojasi „maskolis“ derivatyvai, trečioje vietoje – Rusijos ir rusų įvardinimas kaip „ruskiai“, „Ruzzkiai“, „Ruzzija“, ir pan. Išsireiškimai, susiję su žodžiu „orkas“ užėmė ketvirtąją vietą.


Tuose turinio vienetuose, kuriuose atradome hipotetinių raktažodžių ir/ar prasminių jungčių grupių, maždaug penktadalyje atvejų (17,4 %) tokių elementų būta du ir daugiau.


Facebook Įrašas

Kaip matome, tarp labiausiai paplitusių raktažodžių ir prasminių jungčių grupių, kuriuose išskyrėme pagal mums prieinamus duomenis, yra ir „chocholas“, paniekinantis terminas nusakyti ukrainiečių tautai. Tokiais atvejais terminas naudotas ironiškai, perpasakojant Kremliaus propagandos kartojamas klišes, tuo pačiu jas išjuokiant. Antai vienu iš atvejų, pasidalinta memu, užvadintu „Metamorfozė“, kurioje arši Kremliaus karo užtarėja 2022 m. gegužę, besidžiaugiantis „chocholų“ pralaimėjimais, virsta Putino kritike šiam paskelbus mobilizaciją.Apribotų elementų tipologija


Apribotų elementų tipai. Iš 131 tinkamo respondentų atsiųsto atvejo nustatėme, jog, anot „Facebook”, turiniui keliamų standartų neatitiko 99 komentarai ir 28 įrašai. Dar 4 atvejais nepavyko nustatyti, koks turinio tipas buvo užblokuotas.


Apribotų elementų tipai

Apribotų elementų forma. 99 įrašai buvo tekstiniai, 20 atvejų - vizualiniai, o 9 įrašai kombinavo tekstinę ir vizualinę informaciją (3 atvejų nustatyti nepavyko). Vizualinius atvejus galime skirstyti į 14 memų, 5 nuotraukas ir 1 tik jausmaženklius naudojantį įrašą.


Apribotų elementų turinio kalba. 82 turinio vienetai - lietuvių kalba; 20 - rusiškai; 8 - angliškai, 6 - lietuvių ir rusų kalbomis; 5 - ukrainietiškai; 1 - lietuvių ir ukrainiečių kalba. Dar 9 atvejai buvo vizualai be jokio rašytinio teksto arba nebuvo pačių įrašų ekrano kopijų.


Apribotų elementų turinys


Turinio pobūdis. 99 įrašų pobūdis - diskusija. 28 turinio vienetai - informacijos sklaida, 1 - paramos rinkimas, o 3 atvejų nustatyti nepavyko (matyti tik pats blokavimo faktas, o informacijos, dėl kokių konkrečiai įrašų buvo skirti apribojimai, trūksta).


Facebook blokas negalite skelti įrašų ir komentuoti

Turinio objekto laiko ribos. Remiantis turimais duomenimis, 124 įrašuose buvo kalbama apie dabarties aktualijas (einamojo laikotarpio įvykius, jų refleksijas), o 4 įrašuose buvo siejamos istorija ir dabartis, ieškant paralelių tarp Rusijos invazijos į Ukrainą ir istorinių įvykių (Hitlerinės Vokietijos agresijos, mūsų jau patirtų sovietinių okupacijų bei Srebrenicos žudynių), o taip pat apžvelgiant istorinį Rusijos propagandos modelį (įvardintą „melo kultūra“).
Turinio žanras. 20 iš turimos tyrimo imties atvejų klasifikavome kaip satyrą/humorą. Žvelgiant į šiuos pavyzdžius galima teigti, kad „Facebook“ tinkle turinio moderavimo schema veikia ne taip efektyviai, kai kalbame apie satyrines karikatūras, memus ir juokelius.


facebook Įrašas 1

Šiame pranešime rašoma (rusų kalba): Ar teisingai supratau, kad Ukraina užpuolė Rusiją Ukrainoje, todėl Rusija paskelbė karo padėtį Ukrainoje, kad apsaugotų Ukrainą nuo Ukrainos Ukrainoje, kuri nėra Ukraina, o Rusija? Meme rašoma: Vakarai bando sužlugdyti Rusiją. Bet mes pakilome nuo kelių. Jankiai mūsų bijo. Beje, kalašnikovu galima peršauti traukinio bėgius. Jie gaus tai, kas jų laukia, Maidanuti. 23 metus mes maitiname tuos ....


Vartotojas gavo 7 dienų apribojimą.Facebook apribojimas

Šios žinutės autoriui skirtas 7 dienų apribojimas.
Facebook meme Įrašas

Šiame meme rašoma: „Nereikia manęs išlaisvinti, aš esu laisva“ ukrainiečių kalba. Vartotojui skirtas 30 dienų apribojimas.

Už šį memą skirti apribojimai dėl „neatitikimo bendruomenės standartams“. Prieštaravimas liko bevaisis

Už šį memą skirti apribojimai dėl „neatitikimo bendruomenės standartams“. Prieštaravimas liko bevaisis.

GIF animacija iš paties „Facebook“ galerijos taip pat neapsaugo nuo nuobaudos

Pasidalinimas GIF animacija iš paties „Facebook“ galerijos taip pat neapsaugo nuo nuobaudos. Vartotojas, pasidalijęs animacija, kurioje parašyta „Ačiū Dievui, nesu maskolis. Šlovė Ukrainai, šlovė didvyriams“ gavo 7 dienų apribojimą.

Facebook“ standartų pažeidimų paieškos algoritmai

„Facebook“ standartų pažeidimų paieškos algoritmai, - jei tai jų įvykdyta ribotino turinio atranka - regis, neatpažįsta ir alegorijų, kai, pavyzdžiui, Vladimiras Putinas vaizduojamas kaip agresorės Rusijos personifikacija, o toks paveikslėlis įvertinamas kaip tiesmukas smurto vaizdavimas. Praėjusių metų kovą „Meta“ laikinai panaikino apribojimus tam tikriems įrašams, kuriuose raginama nužudyti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir jo kolegą Baltarusijoje Aleksandrą Lukašenką (nebent juose būtų nurodyti kiti taikiniai arba du patikimumo rodikliai, pvz., vieta ar būdas) dvylikoje šalių įskaitant Ukrainą, Lenkiją bei Lietuvą.

Apribojimų taikymo nenuoseklumas


Apdorojus apklausą užpildžiusių „Facebook“ vartotojų pateiktus duomenis išryškėjo tam tikrų raktažodžių sąrašas, už kuriuos paskyros sulaukia apribojimų. Kilo klausimas, ar tuos pačius žodžius yra blokuojamos ir prokremlišką turinį platinančios paskyros. Atlikus Debunk.org stebimų dezinformaciją skleidžiančių „Facebook“ puslapių ir grupių apžvalgą galima daryti prielaidą, kad nuobaudos taikomos toli gražu netolygiai. Taip pat pastebėta, kad įrašuose ne tik minimi apribojimus užtraukiantys raktažodžiai, tokie kaip „Azov“, „orkai“, „moskolis“, bet ir platinama melaginga, tikrovės neatitinkanti informacija, palaikanti Rusijos valstybinės propagandos liniją.


Įrašas, tvirtinantis, kad gimdymo namų Mariupolyje bombardavimas buvo surežisuotas

Įrašas, tvirtinantis, kad gimdymo namų Mariupolyje bombardavimas buvo surežisuotas. Cituojamas propagandinis portalas Lenta.ru.


“<...> Interviu prieš „apšaudymą" vienos iš gimdymo namų darbuotojos sūnus sakė, kad „Azovas“ išvarė visus darbuotojus ir pacientus. <…> Jis nežino, ar tai buvo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, ar nacionalistų bataliono „Azovas“ kovotojai“.


Įrašas prieinamas iki šiol.Įrašas Tai azovo būrio naciai, kurie nuo 2014 metų apšaudė nekaltus Luhansko ir Donecko respublikų gyventojus

„Tai azovo būrio naciai, kurie nuo 2014 metų apšaudė nekaltus Luhansko ir Donecko respublikų gyventojus....“


Įrašas prieinamas iki šiol.

 Įrašas V.Zelenskis pasiunčia savo Vakarų Ukrainos orkus į karą prieš Rusij

„V.Zelenskis pasiunčia savo Vakarų Ukrainos orkus į karą prieš Rusiją <...>.“


Šiuo atveju „orkais“ vadinami Ukrainos kariai, įrašas yra prieinamas iki šiol.

Įraše skleidžiamas Kremliaus propagandos naratyvas apie menamą Ukrainos prezidento priklausomybę nuo narkotikų

Įraše skleidžiamas Kremliaus propagandos naratyvas apie menamą Ukrainos prezidento priklausomybę nuo narkotikų. „Tas, apie kurį dabar kalbame (t. y. Zelenskį), jis, jei norite, šiuo metu yra svarbiausias kovotojas su orkais (Rusijos kariškiais)...”


Įrašas prieinamas iki šiol.

Ponai Valinskas ir Savukynas, panašu, tikėjosi, kad visas tas maskoliškai fašistinis mėšlas, kuriuo jie svaidėsi per "pandemijos suvaldymo" laiką, bus ištrintas ir pamirštas

„Ponai Valinskas ir Savukynas, panašu, tikėjosi, kad visas tas maskoliškai fašistinis mėšlas, kuriuo jie svaidėsi per "pandemijos suvaldymo" laiką, bus ištrintas ir pamirštas. <...>“

Įrašas prieinamas iki šiol.Pasižiūrėkite, kaip uoliai buvo įvedinėjamas prievartinis cov$.id.o fašizmas Maskolijoje

„Pasižiūrėkite, kaip uoliai buvo įvedinėjamas prievartinis cov$.id.o fašizmas Maskolijoje.<...>“


Įraše skleidžiama sąmokslo teorija apie „globalistus“. Jis prieinamas iki šiol.


Taikomų apribojimų nenuoseklumą taip pat galima pastebėti lyginant panašaus dydžio ir lygio paskyras. Pavyzdžiui, Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus paskyra buvo apribota 24 valandoms už įrašą, aiškinantį istorinę termino „Moskolija“ kilmę. Tačiau Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio paskyra nuobaudų nesulaukė, viename iš įrašų vartojamas žodis „orkai“.


APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS


„Meta“ savo „Bendruomenės standartų“ (angl. Community Standards) dokumente, kuris apibrėžia leidžiamus ir draudžiamus dalykus bendrovės socialinėse platformose, nurodo, jog jų tikslas sukurti vietą žmonių saviraiškai. „Meta“ siekia, jog žmonės galėtų atvirai diskutuoti apie jiems svarbias problemas, net jeigu dalis bendruomenės su tuo nesutinka arba jiems tai atrodo nepriimtina. Tačiau surinkti duomenys apie socialinių tinklų svetainės „Facebook“ naudotojų profilių apribojimų arba blokavimų atvejus skatina abejoti „Meta“ pareiškimais, jog net ir karo kontekste pavyksta užtikrinti deramą turinio moderavimą.


Nuo aktyvių karo Ukrainoje veiksmų atsinaujinimo momento 2022 m. vasario 24 d. fiksuojami įvairūs „Facebook“ naudotojų profilių apribojimų arba blokavimų atvejai, kurie kelia abejonių dėl „Meta“ deklaruojamų vertybių ir taisyklių. Kai kuriais atvejais buvo apriboti arba užblokuoti „Facebook“ naudotojų profiliai kurie skleidė informaciją apie karo nusikaltimus Ukrainoje ir/arba rinko paramą ukrainiečiams.


Analizuojant tyrimo metu surinktus ir apibendrintus „Facebook“ naudotojų apribojimų ir blokavimo atvejų duomenis galima pastebėti tam tikrą diferenciaciją. Iš socialinių tinklų svetainės „Facebook“ naudotojų gautų atvejų analizė atskleidžia tam tikrus dėsningumus, tačiau sąsaja tarp konkrečių veiksmų, atliekamų socialinėje platformoje, ir už juos skiriamų nuobaudų nėra aiškiai matoma, kadangi dažniausiai neturime visos „Facebook“ naudotojo gautų perspėjimų ir apribojimų istorijos. Vis dėlto, naudotojas, kurdamas tam tikrą turinio vienetą, kurį „Facebook“ identifikuoja, kaip pažeidžiantį tam tikras socialinių tinklų svetainės taisykles, gali gauti skirtingus apribojimus naudotis platforma. Pasireiškiantys skirtumai tarp apribojimų laiko ir apimties už tuos pačius arba mažai besiskiriančius nusižengimus „Facebook“ turinio politikai, iš šiuo metu turimų duomenų leidžia daryti tik prielaidą, jog dažniausiai taip vyksta dėl vartotojų jau gautų nuobaudų už ankstesnius veiksmus, kurie, anot „Meta“ pažeidė jų socialinių tinklų politką. Tai suponuoja, jog ir karo kontekste veikia ta pati META ribojimų taikymo sistema, kai ilgesnės nuobaudos yra skiriamos už nusižengimų pakartojimą. Vis dėlto, kyla abejonių, kiek proporcingai ir adekvačiai pagal šią sistemą Ukrainą palaikantys Facebook vartotojai yra blokuojami. Pvz., pakartotinai vartojami raktiniai žodžiai (maskol*, kacap* ir kt.) iššaukia ilgus apribojimų laikus. Tačiau galime daryti prielaidą, jog šių žodžių, kaip aiškina Meta", "kurstoma neapykanta" nesukuria tokios didelės žalos socialinio tinklo naudotojams, kaip šių paskyrų blokavimas ir Ukrainą palaikančios informacijos sklaidos ribojimas.


„Facebook“ turinio politika tokiais klausimais kaip smurtas, pašaipos, ginklai, vaistai, azartiniai lošimai ar alkoholis yra pakankamai aiškiai apibrėžtos „Meta“ skaidrumo centre (angl. Transparency Center). Kiekviena iš šių temų yra apribojama ne tik pagal bendrąsias socialinių tinklų svetainės taisykles, tačiau taip pat ir kiekvienoje šalyje galiojančius lokalius įstatymus. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į Lietuvoje galiojančius alkoholio reklamos įstatymus, alkoholio reklama „Facebook“ ir „Instagram“ socialinių medijų platformose draudžiama. Tačiau tokia ypatingo jautrumo reikalaujanti tema kaip karas ar karo nusikaltimai, kurių kontekste socialinių tinklų naudotojai susiduria su turinio sklaidos apribojimais, nėra aiškiai apibrėžta, ir taip pat, gali būti keičiama atsižvelgiant į kiekvienos šalies įstatymus.


Atsižvelgiant į skirtingos apimties apribojimus ir netolygų jų taikymą tapatiems nusižengimams galima daryti prielaidą, jog „Facebook“ vartotojų blokavimas yra kompleksinis procesas. Apribojimai naudotis „Facebook“ socialinių medijų platforma gali būti taikomi atsižvelgiant į skirtingas dedamąsias tokias kaip: komentaro ar turinio vieneto turinys, komentarų ar turinio vienetų dažnis, įsitraukimas į karo tematiką diskutuojant, palaikant ar dalinantis kitų naudotojų sukurtu turiniu, naudotojo socialinių tinklų platformos auditorijos dydis (įtaka bendruomenei), trečiųjų šalių atliekami veiksmai, tokie kaip naudotojų blokavimas, pranešimas apie netinkamą turinį. Dėl netolygaus šių kintamųjų poveikio „Facebook“ algoritmui, lemiančiam naudotojų generuojamo turinio apribojimus, socialinės platformos naudotojai sulaukia skirtingų bausmių už tas pačius prasižengimus. Atsižvelgiant į tai, jog „Facebook“ algoritmas niekada nebuvo viešai skelbiamas ir yra laikomas komercine „Meta“ paslaptimi, galima daryti prielaidą, jog karo kontekste jis taip pat gali būti nukreipiamas į turinio srauto suvaldymą, siekiant išlaikyti balansą tarp karo ir kitų, finansinę grąžą platformos valdytojams užtikrinančių temų.


Karo sąlygomis socialinių medijų platformas dažnai bandoma išnaudoti negeriems tikslams, skleidžiant dezinformacija, melagienas ar nepasitikėjimą visuomenės gretose. Dėl šios priežasties socialinių medijų platformų naudotojų sukurto turinio moderavimas ir kontrolė yra būtina, taip pat kaip ir aiškiai apibrėžta ir nuosekliai veikianti nuobaudų ir blokavimo sistema. Tačiau „Meta“ turėtų užtikrinti, jog šių priežiūros priemonių aukomis netaptų niekuo dėti socialinės platformos naudotojai, kurie tiesiog siekia išsakyti savo nuomonę arba įsitraukia į pilietines iniciatyvas rinkdami paramą vykstančio karo aukoms.


 

- 1 pažeidimas: Įspėjimas ir jokių papildomų apribojimų. - 2 pažeidimai: Vienai dienai apribojama teisė kurti turinį, pvz., skelbti pranešimus, komentuoti, naudoti "Facebook Live" ar kurti puslapį. - 3 pažeidimai: 3 dienų apribojimas kurti turinį. - 4 pažeidimai: 7 dienų apribojimas kurti turinį. - 5 ar daugiau pažeidimų: 30 dienų apribojimas kurti turinį.

bottom of page