top of page

Metodologia DebunkUE.org

Zespół DebunkEU.org opracował skuteczną metodologię wykrywania i ujawniania dezinformacji, opartą na najnowocześniejszej technologii łączącej wykorzystanie sztucznej inteligencji z wiedzą analityków i osób weryfikujących fakty. Przed oznaczeniem treści jako dezinformacji lub misinformacji analitycy postępują zgodnie z trzyetapową procedurą:

3-stopniowy proces debunkeu

Innym narzędziem wykorzystywanym podczas oceny treści jest schemat pięciu filarów rosyjskiego ekosystemu dezinformacji i propagandy opracowany przez Global Engagement Center Departamentu Stanu USA (GEC):

Filary dezinformacji debunkeu.png

W procesie analizy wdrażana jest też koncepcja Breakout Scale opracowana przez Bena Nimmo z laboratorium DFR Atlantic Council:

Skala Breakout debunkeu.png

Identyfikowanie przełomowych momentów kampanii dezinformacyjnej pozwala badaczom na umieszczenie danej operacji wpływu w jednej z sześciu kategorii uszeregowanych rosnąco. Każda z kategorii reprezentuje operację wpływu w określonym momencie, dzięki czemu możliwa jest obserwacja poszczególnych działań prowadzących zarówno do zwiększenia, jak i zmniejszenia skali operacji wpływu.

Schemat ten może służyć jako narzędzie pomiaru zróżnicowanych działań dezinformacyjnych w odniesieniu do jednej skali, co pozwala analitykom lepiej ustalać priorytety, koordynować pracę oraz opracowywać odpowiednią reakcję w zależności od stosowanej techniki dezinformacji.

bottom of page