top of page

„Ryga łamie prawa człowieka" – w lutym prokremlowska dezinformacja na temat Łotwy wzrosła o 98%

W lutym 2021 roku prokremlowskie media kontynuowały rozpowszechnianie zniekształconego wizerunku Łotwy, zwiększając jednak zasięg i siłę swoich działań. Miejsce kanałów dezinformacyjnych, które wcześniej dominowały w szerzeniu szkodliwych informacji na temat Łotwy zajęły największe portale wspierane przez Rosję. Wiadomość o tym, że Łotwa łamie prawa człowieka i ingeruje w wewnętrzne sprawy sąsiednich krajów stanowiła dominującą narrację.


W lutym 2021 r. analitycy Debunk.org wykryli 466 dezinformacyjnych oraz 10 misinformacyjnych artykułów związanych z Łotwą, co oznacza wzrost szkodliwych treści o 98,1%. Podczas gdy w styczniu dezinformacja stanowiła średnio 20,1% ogółu badanych artykułów, w omawianym okresie udział ten był niemal dwukrotnie wyższy, stanowiąc 39,9%. Zwiększył się również zasięg „problematycznych informacji”. W porównaniu z poprzednim miesiącem w lutym zasięg problematycznych informacji zwiększył się o 146,6%, docierając potencjalnie do 289 mln odbiorców szkodliwych treści.


Narracje według potencjalnego zasięgu, luty 2021 r.

Narracje według potencjalnego zasięgu, luty 2021 r.


W analizowanym okresie wzrost dezinformacji związany był z kilkoma wydarzeniami o charakterze politycznym na Łotwie, które w bezpośredni sposób dotyczyły Rosji:

  1. Jedna z największych łotewskich firm telekomunikacyjnych przerwała retransmisję kilku rosyjskich kanałów telewizyjnych na Łotwie.

  2. Krajowa Rada ds. Elektronicznych Środków Masowego Przekazu wykluczyła z nadawania na Łotwie 16 rosyjskich programów telewizyjnych i zlikwidowała kanał Rossiya RTR.

  3. Łotwa uznała Władimira Sołowjowa rosyjskiego gospodarza telewizyjnego programu za persona non grata.

Dwa pierwsze wydarzenia spowodowały wzrost liczby dezinformacji w pierwszej połowie lutego – wynosiła ona 20,3 przypadków dziennie. W drugiej połowie miesiąca, za wyjątkiem wspomnianego wcześniej zakazu wjazdu Sołowjowa na Łotwę, ogólna liczba dezinformacji na temat Łotwy zmniejszyła się, a przepływ wprowadzających w błąd artykułów wynosił 13,7 przypadków dziennie.

Prokremlowskie media wykorzystały decyzje dotyczące rosyjskich mediów na Łotwie, aby ukazać ten kraj na dwa sposoby – jako naruszający wolność słowa i ograniczający media na swoim terytorium (152 artykuły) oraz jako państwo rusofobiczne, prowadzące antyrosyjską politykę wewnętrzną (102 artykuły).


Z kolei na poziomie polityki zagranicznej, wrogie media podtrzymywały twierdzenie, że obecność łotewskich dyplomatów podczas rozprawy Aleksieja Nawalnego jest zwodnicza, a sam kraj prowadzi politykę podwójnych standardów, ponieważ z jednej strony popiera demokratyczne zasady, jednak równocześnie ingeruje w wewnętrzne sprawy innego suwerennego kraju – Rosji. Warto zauważyć, że w lutym odnotowano znaczny wzrost liczby wiadomości, w których twierdzono, że Łotwa wspiera idee faszyzmu i nazizmu oraz heroizuje byłych nazistowskich kolaborantów. Narracja ta paradoksalnie związana była z zakazem wjazdu na Łotwę wydanym Sołowjowowi – telewizyjnemu propagandyście, który w jednym ze swoich programów sympatyzował z Hitlerem, nazywając go „bardzo odważnym człowiekiem”.


Share by media sources

W analizowanym miesiącu nie było mediów, które dominowałyby pod względem rozpowszechniania dezinformacji na temat Łotwy. Nawet powiązany z Kremlem sputniknews.ru wykazał spadek ilości szkodliwych informacji z 23,3% w styczniu do 11,1% w lutym 2021 roku. Na marginesie warto jednak zaznaczyć, że większy odsetek wprowadzających w błąd treści w styczniu związany był z ich rozpowszechnianiem przez dość znane, aczkolwiek niezbyt popularne na Łotwie, prokremlowskie media. Wspomniane tendencje w połączeniu z dużą liczbą odbiorców wymienionych kanałów przełożyły się na szeroki zasięg potencjalnych kontaktów, do których dotarła wizualna i tekstowa dezinformacja na temat Łotwy.

bottom of page